گشتزنینیروهای مرزی ترکیه و خدمات نجات در امتداد رودخانه اوروس در مرز ترکیه و یونان (عکس آرشیف)
گشتزنینیروهای مرزی ترکیه و خدمات نجات در امتداد رودخانه اوروس در مرز ترکیه و یونان (عکس آرشیف)

نیروهای مرزی یونان و نیروهای امدادی ۲۷ مهاجر را از رودخانه اوروس روز چهار شنبه ۱۳ اپریل ۲۰۲۲ نجات دادند. هنوز در مورد هویت این پناهجویان معلوتی به دست نیامده است.

رسانه های محلی به نقل از پولیس گزارش داده اند که قاچاقچیان این مهاجران را در نزدیکی شهر اورستیادا در یک قسمت روداخانه اوروس که سطح آب پائین بود، رها کرده، اما بالا آمدن آب مانع از عبور آنها از روداخانه شده و نتواسته بودند خود را به ساحل رودخانه برسانند. تا حال در مورد هویت این مهاجران اطلاعاتی در دست نیامده است.

 براساس گزارش ها این پناهجویان نجات داده شده به یک کمپ ثبت نام در یونان منتقل شده اند.

این رودخانه که یک قسمت اعظم مرز یونان و ترکیه را تشکیل می دهد، یکی از مسیرهایی است که قاچاقچیان برای انتقال مهاجران از ترکیه به یونان و در نتیجه به اتحادیه اروپا استفاده می کنند. در چند سال اخیر حوادث مکرر غرق شدن، یخ زدن افراد تا حد مرگ هنگام عبور از این رودخانه رخ داده است.

نیرو های مرزی یونان، گارد ساحلی این کشور و آژانس حفاظت از مرز های اروپا (فرانتکس) این منطقه را تحت نظارت دقیق قرار می دهند.

یونان همچنین در بسیاری از بخش ها حصارهایی به طول چندین کیلومتر اعمار کرده است. اما با این حال، ارقام سازمان ملل نشان می دهد که از ابتدای سال روان میلادی ۱۰۰۰ نفر از مرز عبور کرده اند.

۴۸۰۰ عبور غیرقانونی در سال ۲۰۲۱ و نزدیک به ۶۰۰۰ در سال ۲۰۲۰ ثبت گردیده است.

 

در همین زمینه