گذرگاه مرزی مدیکا در پولند: ورود مهاجران اوکرایینی در پولند
گذرگاه مرزی مدیکا در پولند: ورود مهاجران اوکرایینی در پولند

از زمان تهاجم روسیه بالای اوکرایین، ۲،۷۳ میلیون اوکرایینی از کشور شان به پولند پناه آورده و خود را به جای امن رسانده اند. اما ارقام رسمی در مورد اینکه به چه تعداد از این اوکرایینی ها در پولند مانده اند و به چه تعداد وارد کشور های دیگر عضو اتحادیه اروپا شده اند در دست نیست.

نیروی های مرزی پولند روز پنجشنبه در تویتر نوشته است که  تنها  روز چهارشنبه ۱۳ اپریل، ۲۴ هزار و ۷۰۰ پناهجو به پولند آمده اند. این یک افزایش سه درصد نسبت به روز قبل را نشان می دهد.

همچنین ګفته شده است که روز چهارشنبه ۲۰ هزار نفر به سمت اوکرایین، از مرز عبور کرده اند. در مجموع از آغاز جنگ در ۲۴ فبروری، ۶۲ هزار و ۹۰۰ نفر که اکثر شان شهروندان اوکرایین اند، دوباره به اوکرایین بازگشت کرده اند. این افراد معمولا به مناطقی که توسط اردوی اوکرایین بازپس گرفته شده اند، برگشته اند.

در حال حاضر هیچ اطلاعات رسمی در مورد تعداد پناهجویان جنگی که در پولند باقی مانده اند و به چه تعداد در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا سفر کرده اند، در دست نیست.

اوکرایین قبل از تهاجم روسیه به تاریخ ۲۴ فبروری، بیش از ۴۴ میلیون باشنده داشت.

پولند و اوکرایین با مرزی به طول بیش از ۵۰۰ کیلومتر به هم متصل اند.

 

در همین زمینه