گردهمایی "اسلام ستیزانه" در سویدن
گردهمایی "اسلام ستیزانه" در سویدن

در حاشیه گردهمایی یک گروه راستگرایان افراطی در سویدن، درگیری شدیدی میان پولیس و تظاهرات کنندگان ضد این گردهمایی رخ داد. این گروه اسلام ستیز در هر گردهمایی خود یک نسخه قرآن را می سوزاند.

این گردهمایی به روز جمعه در شهر اوریبرو برگزار شد و در برابر آن شمار زیادی از مخالفان برگزاری اش دست به تظاهرات زدند.

پولیس این شهر گفته است که دست کم ۹ تن از نیروهای امنیتی زخمی شدند. موترهای پولیس نیز در جریان این ناآرامی ها حریق گردیده اند.

یک سخنگوی پولیس به روزنامه سویدنی "افتونبلادت" گفته است که مأموران امنیتی مورد اصابت سنگ قرار گرفته و دست برخی از آنها شکسته است. او در مورد زخمی شدن احتمالی معترضان اطلاعاتی ارائه نکرده است.

یک روز پیش از آن زد و خورد های در حاشیه نشست گروه اسلام ستیز و ضد مهاجر"سترام کورس" یا (خط مشی تندرو) در شهر لینشوپینگ سویدن رخ داده بود. در نتیجه این درگیری سه مأمور پولیس زخمی شده و به شفاخانه انتقال داده شدند.

حزب کوچک دنمارکی "سترام کورس"، که یک حزب تندرو دست راستی و اسلام ستیز است، توسط راسموسن پالودان رهبری می شود، که در حال حاضر در شهرهای مختلف سویدن گردهمایی های را برگزار می کند.

در هر یک از این گردهمایی ها باید یک نسخه قرآن سوزانده شود. "سترام کورس" با اقدامات تحریک آمیز و اسلام ستیزانه خانه، همواره باعث آشوب و خشم در کشور های اسکاندیناوی می شود.

 

 

در همین زمینه