حرکت اعتراضی افغان های مهاجر در پاکستان در برابر دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان
حرکت اعتراضی افغان های مهاجر در پاکستان در برابر دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان

شماری از پناهجویان افغانستان در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، در مقابل دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با پوشیدن کفن نسبت به بی‌سرنوشتی شان اعتراض کردند.

ده ها تن از پناهجویان افغان امروز دوشنبه در مقابل دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در اسلام آباد اعتراض کردند.

براساس کلیپ های ویدیویی از این تظاهرات که معترضان به رسانه ها فرستاده اند، آن ها از جمله شعار «یا ما را بکشید یا از این بی سرنوشتی نجات دهید» را با خود حمل می کردند.

به دنبال سقوط حکومت پیشین افغانستان، ده ها هزار نفر از این کشور آواره شده و عمدتاً وارد کشورهای ایران و پاکستان گردیدند. در حالی که برخی از این افغان ها از مسیر پاکستان به کشورهای دیگر رفتند، اما تعداد زیادی بی سرنوشت باقی مانده اند.

حرکت اعتراضی افغان های مهاجر در پاکستان در برابر دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان
حرکت اعتراضی افغان های مهاجر در پاکستان در برابر دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان

این معترضان از کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهند گان خواستند که روند ثبت نام، توزیع کارت مهاجرت و پذیرش شان در کشورهای مهاجرپذیر را تسریع کند.

بشیر احمد، یکی از معترضان به دویچه وله گفت: «اگر نماینده سازمان ملل متحد برای ما پاسخ قناعت بخش ندهد، ما به اعتراض خود ادامه می دهیم.»

این معترضان گفتند که اگر به خواسته های شان پاسخ گفته نشود، یک خیمه اعتراضی را در برابر دفتر کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان برپا می کنند. یکی دیگر از معترضان گفت: «تا صدای ما شنیده نشود، شب همینجا می باشیم، چون جای دیگری برای زندگی کردن نداریم.»

 

در همین زمینه