مهاجران در آلمان، عکس از پیکچر الاینس
مهاجران در آلمان، عکس از پیکچر الاینس

لوئیز آمتسبرگ کمیسار حقوق بشر حکومت آلمان فدرال، خواستار این است که با پناهچویان از کشورهایی مانند افغانستان و سوریه رفتار برابر با کسانی که به دنبال حمایت از اوکرایین هستند، صورت صورت گیرد.

لوئیز آمتسبرگ کمیسار حقوق بشر حکومت آلمان فدرال به روزنامه آلمانی "نوین اوسنابروک" (نسخه روز سه شنبه ۱۹ اپریل ۲۰۲۲) گفته است که پناهنجویان اوکرایینی در آلمان فرصت های بیشتری نسبت به سایر کشورها دارند.

او گفته است که مثلاً پناهجویان اوکرایینی می توانند در هر جایی که می خواهند زندگی کنند و بلافاصله کار کنند. او در ادامه گفته است که از سوی دیگر، حقوق پایین پناهندگان از کشورهای دیگر، "متاسفانه نتیجه سال ها سیاست اشتباه است."

آمتسبرگ که از حزب سبز های آلمان است و حزب اش یکی از احزاب ائتلافی حکومت می باشد، می گوید که برای پایان دادن به "رفتار نابرابر" میان پناهجویان کشور های مختلف، پروژه های سیاست پناهندگی توافقنامه ائتلافی احزاب باید "به سرعت اجرا شوند".

لوئیز آمتسبرگ کمیسار حقوق بشر حکومت آلمان فدرال
لوئیز آمتسبرگ کمیسار حقوق بشر حکومت آلمان فدرال

آمتسبرگ تأکید کرد که در اوایل سال ۲۰۱۵، زمانی که مردم عمدتاً از سوریه به آلمان آمده بودند، حزب سبزها می خواستند به کسانی که به آلمان وارد می شوند فرصت کار، فراهم آوری معیشت زندگی شان توسط خود شان و شرکت در دوره های کورس های آموزشی زبان داده شود.

در توافقنامه  احزاب ائتلافی، سبزها سپس اهدافی مانند حذف محدودیت های بازار کار و دسترسی به دوره های آموزشی زبان برای همه گروه ها را اجرایی کردند.

 

در همین زمینه