مهاجران پس از عملیه نجات در هنگام عبور از کانال مانش، با کشتی نیروی مرزی به بندر دوور می رسند. (عکس آرشیف)
مهاجران پس از عملیه نجات در هنگام عبور از کانال مانش، با کشتی نیروی مرزی به بندر دوور می رسند. (عکس آرشیف)

پولیس در شمال فرانسه در روز های شنبه و یکشنبه گذشته، از عبور بیش از ۶۰۰ مهاجری که می خواستند به طور غیرقانونی از کانال مانش به بریتانیا بروند، جلوگیری کرده است.

پولیس فرانسه روز سه شنبه در کاله گفته است که در این ارتباط یازده قاچاقچی را نیز دستگیر کرده است. علاوه بر این، قایق ها و تجهیزات خاص که برای گذر از کانال نیاز است، نیز به دست پولیس افتاده اند.

براساس گزارش اداره دریایی فرانسه، تنها جمعه شب ۷۲ مهاجر که می خواستند با قایق های کوچک خود را به بریتانیا برسانند، از آب های کانال مانش نجات داده شده اند. کشتی های نجات این پناهجویان را به بندر انتقال دادند.

بر اساس آمار بریتانیا، بیش از ۲۸ هزار و ۵۰۰ نفر در سال گذشته با قایق های کوچک کانال مانش را به سمت بریتانیا عبور کرده اند. طبق اطلاعات وزارت داخله بریتانیا، سال ۲۰۲۰  تقریباً ۸ هزار و ۵۰۰ نفر و در سال ۲۰۱۹ فقط حدود ۱۸۰۰ نفر از طریق کانال مانش به بریتانیا خود را رسانده اند.

بیش از ۸ هزار و ۶۰۰ مهاجر را نیروهای امنیتی فرانسه در سال گذشته از آب های کانال مانش نجات داده و به منطقه امن انتقال داده اند.

 

در همین زمینه