گروهی از مهاجران در دنمارک. عکس از پیکچر الیانس
گروهی از مهاجران در دنمارک. عکس از پیکچر الیانس

دانمارک یک هفته پس از امضای پیمان پناهندگی انگلستان با رواندا تصمیم گرفته است تا مهاجران را به کشور های شرقی افریقا بفرستد. دانمارک این قرارداد را با اعطای پول با روندا امضا می کند.

ماتیاس تسفایه، وزیر مهاجرت دانمارک روز چهارشنبه ٢٠ اپریل به رویترز گفت: «گفتگوی ما با دولت رواندا برای هماهنگی انتقال پناهجویان به این کشور در جریان است.»

وی افزود «این توافق میان دو کشور رویکردی بهتریست برای مهاجرت نسبت به شبکه قاچاقبران انسان که دریای مدیترانه را تسخیر نموده است.»

این اقدام پس از اعلام دولت انگلستان و رواندا مبنی بر قرارداد ١٢٠ میلیون پوند صورت می‌گیرد که بر اساس آن تعداد نامشخصی از پناهجویان بلیت یک طرفه به رواندا را دریافت می‌کنند تا به درخواست‌هایشان رسیدگی شود.

در صورت رد درخواست پناهدگی، پناهجویان حق خواهند داشت در رواندا بمانند، کشوری که رشد اقتصادی سریعی داشته است اما دولت آن به رهبری رئیس جمهور کنونی، سوابق حقوق بشری ضعیفی دارد.

مقامات هر دو کشور می گویند این قرارداد راهی برای تقویت رشد اقتصادی رواندا بوده و همچنان راهی است برای جلوگیری از قاچاق انسان و جلوگیری از خطر انداختن جان مهاجران که در تلاش برای عبور از کانال مانش و دریای مدیترانه هستند.

با این حال، توافق انگلستان و رواندا توسط سازمان ملل و گروه های جامعه مدنی به عنوان یک اقدام غیرانسانی و خطرناک خوانده شده است.

ژیلیان تریگز اسیستانت کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفت: سازمان ملل به شدت با ترتیباتی که به دنبال انتقال پناهجویان به کشورهای ثالث در غیاب استانداردهای کافی، مخالف است.

به گفته این سازمان، این ترتیبات تنها مسئولیت های پناهندگی را تغییر می دهد و خلاف تعهدات بین المللی و متن کنوانسیون پناهندگان است.

در جون سال گذشته، دولت دنمارک به رهبری سوسیال دموکرات ها قانونی را تصویب کرد که سپردن درخواست های پناهندگی را به کشور های دیگر مجاز کرد.

قانون دنمارک پناهجویان را ملزم می کند که به صورت فیزیکی درخواست خود را در مرز دانمارک ارائه دهند. در صورت اعطای پناهندگی، فرد در رواندا یا در یکی از شش یا چند کشور دیگر که دانمارک در حال حاضر با آنها در حال مذاکره است، باقی می ماند.

سخنگوی کمیسیون اروپا پس از این توافق دنمارک به رسانه ها گفت: «این امر بر اساس قوانین موجود اروپایی و یا بر اساس پیشنهادات پیمان جدید در مورد مهاجرت و پناهندگی امکان پذیر نیست.»

هرچند، قوانین اتحادیه اروپا ممکن است اکثر کشورهای اتحادیه اروپا را از اجرای چنین توافق نامه های پناهندگی منع کند، اما دنمارک با اجرای چنین توافقنامه از قانون اتحادیه منصرف می شود.

 

در همین زمینه