از زمان آغاز جنگ در اوکرایین، بیش از ۴ میلیون تن فرار کرده اند/عکس: Frank Hoffmann/DW
از زمان آغاز جنگ در اوکرایین، بیش از ۴ میلیون تن فرار کرده اند/عکس: Frank Hoffmann/DW

جناح اتحادیه دو حزب محافظه کار آلمان در پارلمان اعلام کرد، با توجه به روند آمدن آوارگان جنگی از اوکرایین به ۵۰۰ هزار آپارتمان جدید نیاز است. سخنگوی این جناح گفت، حکومت آلمان باید اهدافی را که در این زمینه تعیین کرده بود، تغییر داده و به روز کند.

یان مارکو لوچاک، سخنگوی جناح اتحادیه دو حزب نامبرده در بخش سیاست ساختمان سازی روز سه شنبه (۲۶ اپریل ۲۰۲۲) گفت: «هدف حکومت ائتلافی برای ساخت ۱،۶ میلیون آپارتمان در این دوره کاری پارلمان، به خاطر شمار زیاد پناهجویان از اوکرایین، دیگر جدید نیست و باید به روز شودږ»

لوچاک افزود، براساس ارزیابی کارشناسان به دست کم ۵۰۰ هزار آپارتمان اضافی دیگر نیاز است.

این سخنگو گفت، فقط در صورتی می شود به این هدف دست یافت "که همه محدودیت های ساختمان سازی از میان برداشته شوند، تعداد زیادی از قوانین اضافی لغو شوند، پروسه های ساخت و ساز تسریع شده و به خصوص هزینه های ساختمان سازی محدود شوند".

رقم ۵۰۰ هزار آپارتمان اضافی را اتحادیه برتر کمیته مرکزی املاک (ZIA) در اواسط ماه مارچ اعلام کرده بود، در صورتی که ۱،۲۹ میلیون تن از اوکرایین به محل سکونت در آلمان نیاز داشته باشند.

در دو سناریوی دیگر، کارشناسان گفته بودند که در صورت آمدن ۳۱۰ هزار پناهجو به ۱۲۰ هزار آپارتمان و برای ۸۱۰ هزار پناهجو به ۳۱۰ هزار آپارتمان نیاز است.

 

در همین زمینه