بیرق های اتحادیه اروپا در برابر دفتر کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل. عکس: رویترز
بیرق های اتحادیه اروپا در برابر دفتر کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل. عکس: رویترز

کمیسیون اتحادیه اروپا می‌خواهد که روند دریافت مجوز کار و حق اقامت در اتحادیه اروپا آسان‌تر شود. مقام های اتحادیه اروپا می‌گویند که مهاجرت قانونی می‌تواند که در شکوفایی اقتصادی کمک کند.

بر بنیاد یک طرح که روز چهارشنبه در بروکسل پیشنهاد شد، قرار است روند کاریابی و اشتغال برای متقاضیان و کارفرمایان از طریق "دیجیتلی کردن امور" ساده تر شود.

مارگاریتاس شیناس، معاون کمیسیون اتحادیه اروپا در امور مهاجرت تاکید کرد که بدون توجه به پناهجویان تازه وارد از اوکرایین، اتحادیه اروپا به یک طرح درازمدت برای مهاجرین اقتصادی نیاز دارد تا از این طریق بتواند که نیاز به کارگران ماهر را برطرف کند.

این مقام اتحادیه اروپا گفت که مهاجرت قانونی به مردم این فرصت را می‌دهد که شرایط زندگی خود را بهبود بخشند و نیروهای ماهر کار نیز در کشورهای میزبان حضور میابند. از دید او، این امر باعث شکوفایی اقتصادی برای همه نیز می‌شود.

یلوا یوهانسون، کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا تاکید کرد که در هر سال، حدود سه میلیون مهاجر به گونه قانونی وارد اتحادیه اروپا می‌شوند. به گفته یوهانسون، رقم مهاجرانی که به گونه غیراصولی به این اتحادیه می‌آیند از ۱۲۵ هزار تا ۲۰۰ هزار نفر می‌باشد. او افزود که مهاجرت قانونی می‌تواند که برای پیشرفت اقتصاد اروپا و گذار به دیجیتلی شدن و سبز شدن ضروری باشد.

بسته پیشنهادی تازه کمیسیون اتحادیه اروپا یک روش درخواست ترکیبی برای کار و حق اقامت را فراهم می‌کند. این طرح پیشنهاد می‌کند که تصویب اقامت های طولانی مدت نیز باید ساده‌تر شود. به گونه مثال، زمان اقامت یک فرد در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا محاسبه شده و در نظر گرفته شود. در این طرح، تسهیل در روند الحاق اعضای خانواده در اتحادیه اروپا نیز پیشنهاد شده است.

در بخشی از این طرح آمده است که با استفاده از یک پلتفورم استعدادیابی، اروپا برای کسانی که در جستجوی کار اند جذاب تر شود و کارفرمایان هم بتوانند که افراد شایسته را به سادگی پیدا کنند. حفاظت از کارکنان در برابر رفتارهای نابرابر و استثمار احتمالی نیز بهبود یابد.

 

در همین زمینه