نیمی از پناهجویان اوکرایینی که به آلمان می رسند، دانش آموز هستند/عکس: Paul Zinken/dpa(picture-alliance
نیمی از پناهجویان اوکرایینی که به آلمان می رسند، دانش آموز هستند/عکس: Paul Zinken/dpa(picture-alliance

به عقیده اتحادیه معلمان در آلمان، دو ماه پس از آغاز جنگ در اوکرایین، مکاتب در این کشور هنوز هم برای پذیرش شمار زیاد کودکان مهاجر آماده نیستند. تا به حال بیش از ۳۸۰ هزار پناهجوی اوکرایینی در آلمان ثبت و راجستر شده اند که اکثر شان زنان، کودکان و نوجوانان اند.

هانس پتر مایدینگر، رئیس اتحادیه معلمان به روزنامه «اگسبورگر الگماینه» (شماره روز جمعه) گفت، سیاستمداران در آلمان برای جذب معلمان بیشتر در کوتاه مدت به اندازه کافی تلاش نمی کنند. او خواهان «کمپاین های گسترده» برای جذب پرسونل شد.

مایدینگر پیشنهاد کرد که به این منظور از دانشجویان رشته معلمی و آموزگاران بازنشسته شده استفاده شود. او افزود: «من می توانم تصور کنم، معلمانی هم که به صورت پاره وقت کار می کنند، با استفاده از مشوق های مالی برای افزایش ساعات کاری شان تشویق می شوند».

بر بنیاد اطلاعات وزارت داخله آلمان فدرال، تا به حال بیش از ۳۸۰ هزار پناهجوی اوکرایینی در آلمان ثبت و راجستر شده اند.

بخش بزرگی از پناهجویان زنان و کودکان هستند. به گزارش کنفرانس وزیران داخله آلمان، در مکاتب عمومی و به ویژه یادگیری مسلک، تا به حال بیش از ۶۵ هزار کودک و نوجوان پذیرفته شده اند.

مایدینگر، رئیس اتحادیه معلمان در آلمان گفت، انتظار می رود که بخش بزرگی از کودکان اوکرایینی شامل مکتب متوسطه «رئال شوله» یا عالی «گمنازیوم» شوند. او گفت، این مکاتب أصلا برای پذیرش کودکان آواره آمادگی ندارند. دست کم در سال جدید برنامه درست و کاملی وجود ندارد. 

 

در همین زمینه