مهاجران در کمپ مهاجران میرال به تاریخ ۲۸ اپریل ۲۰۲۲ توسط توسط پولیس با بس ها به کمپ لیپا منتقل شدند
مهاجران در کمپ مهاجران میرال به تاریخ ۲۸ اپریل ۲۰۲۲ توسط توسط پولیس با بس ها به کمپ لیپا منتقل شدند

به گزارش یک گروه امدادگر، یک کمپ مهاجران در بوسنیا بسته شده است و ۲۰۰ باشنده آن از جمله افغان ها به کمپ لیپا فرستاده شدند که در آن نزدیکی قرار دارد. به گفته گروه «No Name Kitchen» مهاجران به اجبار از پناه گاه های شان در آن منطقه اخراج شدند.

بر بنیاد این گزارش، کمپ میرال در بوسنیا و هرزگوینا صبح دیروز (۲۸ اپریل) بسته شد و ساکنان آن توسط پولیس به کمپ لیپا انتقال داده شدند که در آن نزدیکی قرار دارد.

سازمان امدادگر«No Name Kitchen» که به مهاجران در بوسنیا کمک می کند، در توییتر از اخراج این مهاجران خبر داد و یک بیانیه مطبوعاتی نشر کرد.

به گفته این سازمان، حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ مهاجر از کمپ میرال و هشت تن که در سرپناهی در آن نزدیکی زندگی می کردند، به کمپ لیپا انتقال داده شدند.

سازمان نامبرده می گوید، پناهجویان و مهاجران در میرال هیچ راه قانونی یا مطمئنی برای ورود به اتحادیه اروپا ندارند.

براساس این بیانیه مطبوعاتی بیشتر آن ها از کشورهایی هستند که در آن جا جنگ و مناقشه جریان دارد و رژیم های دیکتاتوری حاکم هستند. بربنیاد گزارش این سازمان، برخی از مهاجران، زمانی که پولیس به سراغ شان آمد، هنوز خواب بودند.

هفت تن از این مهاجران به سازمان «No Name Kitchen» گفتند، آن ها همه در لیپا ثبت و راجستر شده بودند، اما نمی خواستند آن جا بمانند.

به تاریخ ۲۸ اپریل سال ۲۰۲۲ پولیس مهاجران را سوار بس کرد و به کمپ لیپا انتقال داد/عکس: No Name Kitchen
به تاریخ ۲۸ اپریل سال ۲۰۲۲ پولیس مهاجران را سوار بس کرد و به کمپ لیپا انتقال داد/عکس: No Name Kitchen

احسان الله، یک جوان ۲۳ ساله که پس از تصرف قدرت توسط طالبان در سال گذشته، افغانستان را ترک کرد یکی از آن هایی بود که دیروز پنجشنبه به لیپا انتقال داده شدند. او به اینفومایگرانتس گفت: «ما در سرپناهی بودیم که در نزدیکی کمپ میرال قرار دارد. پولیس ساعت ۷ صبح وارد اتاق ما شد و همه را به زور از آن جا خارج کرده و سوار بس کرد. آن ها حتی به ما وقت ندادند که وسایل مان را جمع کنیم و به حرف ما گوش ندادند.»

او در ادامه گفت: «آن ها در کمپ میرال یک عملیات انجام دادند و پیش از این که آن جا را کاملا مسدود کنند، همه را از آن جا خارج کردند. ما را شام آن روز سوار چهار بس کرده و به کمپ لیپا بردند. مهاجران در این بس ها از کشورهای افغانستان، پاکستان، ایران و بنگله دیش بودند.»

به گفته سازمان «No Name Kitchen» ، کمپ لیپا که توسط اتحادیه اروپا تاسیس شده است، در وسط یک جنگل قرار دارد و از شهرها و مناطق مسکونی فاصله زیادی دارد. این سازمان در ادامه گفت: «اشخاصی که به این جا انتقال داده شده اند، اجازه ندارند با بس مسافرت کنند ... و اگر آن ها بخواهند برای خرید به یک دکان مراجعه کنند، باید بیش از ۱۲ مایل پیاده بروند.»

ساکنان کمپ لیپا می گویند که هیچ حریم خصوصی در این جا وجود ندارد و وضعیت بهداشتی در این جا وخیم است. افزون براین آن ها باید برای دریافت غذا مدت طولانی در صف بایستند.

پس از این که کمپ لیپا در ماه دسمبر سال ۲۰۲۰ براثر آتش سوزی از بین رفت، پناهجویان و مهاجران در خیمه ها زندگی می کردند/ Amar Mehic / Anadolu Agency
پس از این که کمپ لیپا در ماه دسمبر سال ۲۰۲۰ براثر آتش سوزی از بین رفت، پناهجویان و مهاجران در خیمه ها زندگی می کردند/ Amar Mehic / Anadolu Agency

به گفته سازمان ««No Name Kitchen»، در گذشته نیز اخراج های مشابهی انجام شده است و مهاجران معمولا در نهایت کمپ لیپا را ترک کرده و به مکان های دیگر پناه برده اند.

این گروه درتوییتر نوشت، فقط چند ساعت بعد از انتقال به لیپا در روز پنجشنبه، برخی از مهاجران «از آن جا فرار کرده اند.»

مهاجرانی که سعی می کنند از طریق بوسنیا وارد اتحادیه اروپا شوند اغلب در مرز توسط ماموران مرزی کرواسیا به عقب رانده می شوند. مواردی از خشونت های فیزیکی توسط گاردهای مرزی در سال های اخیر، کاملا ثابت شده و به ثبت رسیده است.

 

در همین زمینه