یک اردوگاه مهاجران صبح سه شنبه در شمال پاریس در  پورت کلیانکور تخلیه شد. عکس: اتوپیا۵٦
یک اردوگاه مهاجران صبح سه شنبه در شمال پاریس در پورت کلیانکور تخلیه شد. عکس: اتوپیا۵٦

بیش از صدها مهاجر صبح روز سه شنبه توسط مقامات از اردوگاهی در شمال پاریس در پورت کلیانکور تخلیه شدند. بر اساس گفته سازمان ها،اکثر آنها زیر سن قانونی هستند. مهاجران پس از عملیه تخلیه به مراکز امن در حوزه های مختلف پاریس فرستاده شدند. به گفته یک سازمان مدافع، بیش از ۲۰ تن از مراکز اخراج شده و دوباره به خیابان آمدند. در همین حال، دو مهاجر این اردوگاه به روز یکشنبه مورد حمله رهگذران قرار گرفته بودند.

یک اردوگاه مهاجران که در زیر پلی در حوزه هجدهم پاریس در پورت کلیانکور برپا شده بود، صبح سه شنبه سوم می از سوی پرفکتور تخلیه شد. در یک بیانیه مطبوعاتی پرفکتور ایل دوفرانس آمده است که در این اردوگاه ۱۰۸ مهاجر، از جمله سه مهاجر زیر سن زندگی می کردند. اکثریت این مهاجران از کشورهای جنوب آفریقا هستند.

بر اساس بیانیه پرفکتور مهاجران به مراکز اسکان اضطراری در حوزه های ایل دوفرانس فرستاده شدند. در این بیانیه مطبوعاتی تصریح شده است که آنها از کمک ها و ارزیابی وضعیت اداری، حمایت اجتماعی، صحی و اداری بهره مند خواهند شد. بر اساس این منبع سه تن از افرادی که از سوی پرفکتور زیر سن قانونی شناسایی شده اند به سازمان حمایت از کودکان فرستاده شدند.

اما سازمان اتوپیا۵٦ می گوید که اکثر ساکنان آن افراد زیر سن قانونی و بدون همراه هستند. به گفته این سازمان، بیش از ۲۰ تن آنها پس از عملیه تخلیه اخراج شده و دوباره به خیابان آمدند.

از نظر این سازمان اینگونه تخلیه راه حل مناسب نیست. این سازمان در صفحه تویترش نوشت که از انتقال این مهاجران به "مراکز نامناسب" ابراز تأسف می کند. به گفته این سازمان، مهاجران از سوی مقامات تهدید می شوند که اگر درخواست پناهندگی ندهند، به خیابان ها بازخواهند گشت، در حالی که آنها در مرحله شناسایی سن قانونی خود هستند.

این در حالیست که درخواست تجدیدنظر در مورد تعیین سن قانونی به دادگاه کودکان و نوجوانان ٦ تا ۱۸ ماه را در بر می گیرد.

اردوگاهی که مورد حمله قرار گرفته بود

این اردوگاه در اواسط ماه مارچ سال روان پس از تخلیه اردوگاه دیگری که در زیر تونلی در پورت لیله در شمال شرق پاریس ایجاد شده بود، ساخته شد.

این مکان در روزهای اخیر هدف حملات عابران قرار گرفته است. روز یکشنبه اول ماه می، چهار مرد در این منطقه آمدند و به دو مهاجر حمله کردند. مهاجمان با سخنان تهدید آمیز در برابر مهاجران محل را ترک کردند. در این مورد سازمان اتوپیا۵٦ گفت: «آنها مهاجران را تهدید کرده و گفتند: بار دیگر شما را یکی پس از دیگری می‌کشیم، به جمعیت تان حمله می‌کنیم و اردوگاه را به آتش می‌کشیم...»

چند روزپیش از آن، مهاجر جوانی در توالت عمومی مورد حمله رهگذری قرار گرفته بود. به گفته سازمان اتوپیا برخی از کارمندان تیم صلیب سرخ مردی را دیدند که ساکنان را تهدید می کرد. «او از پنجره خود فریاد می زد که با اسلحه برمی گردد تا به اردوگاه شلیک کند.»

پرفکتور در بیانیه مطبوعاتی خود یادآوری می کند که از ابتدای سال، ۱۱۲٠ تن در چارچوب عملیاتی تخلیه که به طور منظم توسط خدمات دولتی انجام می شود، پناه گرفته اند.

 

در همین زمینه