مهاجران در برابر یک اردوگاه مهاجران در آلمان
مهاجران در برابر یک اردوگاه مهاجران در آلمان

رقم افرادی که در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا از حق پناهندگی برخوردار شده و یا اشکال حفاظت دریافت کرده اند، در سال گذشته میلادی بار دیگر کاهش یافته است. بیشترین متقاضیان پناهندگی خردسال در سال گذشته از افغانستان بوده اند.

اداره آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) روز چهارشنبه در لوکزامبورگ اعلام کرد که در سال ۲۰۲۱ در این اتحادیه جمعاً ۲۶۷۳۶۰ نفر از حق پناهندگی برخوردار شده و یا اشکال دیگر حفاظت دریافت کرده اند. این رقم، در مقایسه با سال ۲۰۲۰، یک کاهش پنج درصدی را نشان می دهد. میزان دریافت وضعیت حمایتی برای متقاضیان پناهندگی، قبلاً در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز به میزان مشابهی کاهش یافته بود.

آلمان در سطح اتحادیه اروپا، با سهم ۳۳ درصدی، بیشترین پاسخ مثبت را به متقاضیان پناهندگی داده است. در ردیف های بعدی فرانسه (۱۷ درصد)، ایتالیا (۱۲ درصد)، اسپانیا (۸ درصد)، اتریش و یونان (هر دو ۷ درصد) قرار دارند.

به اساس آمار یوروستات، نیمی از همه متقاضیان در سال ۲۰۲۱ وضعیت پناهندگی دریافت کرده اند. ۳۰ درصد آنها از حفاظت فرعی و ۱۹ درصد دیگر از حفاظت بشردوستانه برخوردار گردیده اند.

در آلمان حفاظت فرعی زمانی اعطا می گردد که متقاضی پناهندگی در کشور مبدأ خود با خطر شکنجه یا مجازات اعدام روبرو باشد.

افرادی که واجد شرایط حمایت شناخته شده اند، حدود ۲۶ درصد از سوریه، ۲۰ درصد از افغانستان و ۵ درصد از ونزوئلا بوده اند.

براساس گزارش یوروستات، افزون بر آن در سال ۲۰۲۱، کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۲۳۲۵۵ تقاضای پناهندگی افراد زیر سن و بدون سرپرست قانونی را ثبت کردند. این رقم در مقایسه با سال قبلی، ۷۲ درصد افزایش داشته است. دلیل آن اولتر از همه این بوده است که شمار به مراتب بیشتری از کودکان و نوجوانان بدون همراه از افغانستان تقاضای حمایت کرده اند. حدود ۹۳ درصد از مجموع ۲۳ هزار متقاضی زیر سن قانونی، پسر بوده و از این جمع ۶۸ درصد آنها ۱۶ یا ۱۷ ساله بوده اند.

 

در همین زمینه