کشتی نجات "اوشن واکینگ" در جریان عملیات نجات در آب های مدیترانه
کشتی نجات "اوشن واکینگ" در جریان عملیات نجات در آب های مدیترانه

۲۹۴ مهاجر از یک هفته به این طرف در کشتی نجات سازمان "اس او اس مدیترانه" در آب ها سرگردان و منتطر مجوز لنگر انداختن در ایتالیا بود. دیروز بالاخره مهاجران نجات داده شده، اجازه پیاده شدن از کشتی "اوشن واکینگ" را در ایتالیا به دست آوردند.

کشتی نجات  "اوشن واکینگ" از سازمان امدادی "اس او اس مدیترانه" پس از گذشت بیش از یک هفته، با ۲۹۴ مهاجر نجات داده شده از آب ها در کشتی تا دیروز منتظر بود تا از سیسیلی اجازه لنگر انداختن را به دست بیاورد. این سازمان امدادی روز پنجشنبه اعلام کرد که بالاخره در پوزالو در جنوب ایتالیا اجازه وارد شدن به این جزیره ایتالیایی را به دست آورده است.  

مهاجرانی که در هفته گذشته در جریان چهار عملیات نجات کشتی "اوشن واکینگ" از آب ها بیرون کشیده شدن، اجازه پیاده شدن از کشتی را به این جزیره دریافت کردند.

مهاجران به گفته این سازمان بین المللی از لیبیا به سمت اروپا حرکت کرده بودند. بسیاری از مهاجران با قایق هایی که گاهی اوقات غیرقابل تردد هستند، جرات می کنند از شمال افریقا به سمت مالتا یا جنوب ایتالیا به امید داشتن یک زندگی بهتر در اتحادیه اروپا در آب های مدیترانه به سمت اروپا در حرکت اند.

معمولا چندین روز دوام پیدا می کند تا مقامات ایتالیایی برای مهاجرانی که از چنین قایق ها نجات داده می شوند، اجازه لنگر انداختن را بدهند.

 

در همین زمینه