کنفرانس اسلام در آلما در سال ۲۰۰۶ راه اندازی شد
کنفرانس اسلام در آلما در سال ۲۰۰۶ راه اندازی شد

نانسی فایزر، وزیر داخله آلمان روز پنجشنبه پس از دیدار با نمایندگان انجمن ها، سازمان ها و اتحادیه های مسلمانان در برلین پایتخت آلمان گفت که می خواهد "کنفرانس اسلام در آلمان" را به عنوان یک سنگ ساختمانی انسجام اجتماعی، ادامه دهد و همچنین آنرا توسعه دهد.

نانسی فایزر، وزیر داخله آلمان گفت که برای او کنفرانس اسلام نشانه برای همه مسلمانان چه زن و یا مرد و هم برای دین شان است که آنها بخشی طبیعی از جامعه در آلمان هستند. به قول فایزر، او می خواهد از گفتگوهای کارگاهی در مشارکت نمایندگان اسلام در سازماندهی کنفرانس اسلام در آلمان استفاده کند. به گفته این وزارت، اولین جلسه بعد از به قدرت رسیدن حکومت ائتلافی در آلمان، در ماه مارچ در این کشور برگزار شده است.

وزیر داخله آلمان در بیانیه روز پنجشنبه خود ابه صراحت گفته است که مبارزه علیه اسلام هراسی را شدیدا حمایت می کند. او در ادامه گفته است که مسلمانان به دلیل مذهب شان و اغلب نیز به عنوان افرادی دارای پیشینه مهاجرت مورد دشمنی قرار می گیرند. او گفت: «ما با این امر مخالفیم و شدیدا علیه آن قرار داریم.»

"کنفرانس اسلام" در آلمان را در سال ۲۰۰۶ وزیر داخله آنزمان آلمان، ولفگانگ شوبله به عنوان یک انجمنی برای گفتگو بین دولت و مسلمانان تأسیس کرد.

کنفرانس اسلام در سال ۲۰۱۶
کنفرانس اسلام در سال ۲۰۱۶

بر خلاف پروتستانت ها و کلیسای کاتولیک و همچنین شورای مرکزی یهودیان، جامعه مسلمانان تا آن زمان هیچ قراردادی با دولت نداشت. به عنوان مثال، حق تعلیمات دینی در مکاتب، کار سازمان های رفاه اجتماعی مسلمانان یا جمع آوری مالیات برای تأمین مالی کار اجتماعی بین دولت و انجمن های مسلمانان، تنظیم نشده بود.

انجمن های مسلمانان عمدتاً به خاطر شکل سازماندهی شان تا امروز به طور قانونی در سطح برابر با کلیساها قرار ندارند. در این میان اما توافقات زیادی در سطح فدرال و ایالتی صورت گرفته است. به عنوان مثال آموزش دینی اسلامی و کرسی های برای استادادان در بخش الهیات اسلامی در دانشگاه های آلمان.

تمرکز کنفرانس اسلام در دوره گذشته، فراهم کردن زمینه دوره های آموزشی برای امامان در داخل آلمان بود.

طبق برآورد اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان (بامف) بین ۵،۳ تا ۵،۶ ​​میلیون مسلمان در آلمان موجود است.

 

در همین زمینه