اکثر پناهجویان اوکرایینی در آلمان زنان و کودکان اند
اکثر پناهجویان اوکرایینی در آلمان زنان و کودکان اند

به گفته کارشناسان، زنان اغلب تحصیلکرده در میان پناهجویان اوکرایینی نباید در بخش های که دستمزد پايین است، وارد بازار کار شوند. کارشناسان به این باورند که در حال حاضر سطح تحصیلات در اوکرایین بالا است و این امر ادغام در بازار کار در آلمان را ساده می سازد.

ایلدیکو پالمن، دانشمند علوم اجتماعی، از دفتر پروژه آموزش و پژوهش در آلمان می گوید که خیلی ها بعد از ورودشان به آلمان می خواستند با وجود فقدان مهارت های زبان آلمانی، در سریع ترین زمان ممکن کار کنند. او در ادامه می گوید که شمار زیادی از این پناهجویان در مورد سوالات حقوقی، سیستم بازار کار یا حداقل دستمزد در آلمان اغلب اطلاعاتی ندارند. به قول پالمن این امر می تواند باعث گردد که این پناهجویان مجبور به کار های شوند که مورد استثمار قرار می گیرند.

پالمن در یک کنفرانس مطبوعاتی هشدار داد که وقتی صحبت از ادغام در بازار کار آلمان می شود، باید اولویت اصلی این باشد که زنان با توجه به توانایی های کاری شان در کار های مناسب استخدام شوند. او می گوید که باید مراقب بود که "زنان به طور دایمی در بخش های که دستمزد پایین است، استخدام نشوند".

یولیا کوسیاکوا از موسسه بازار کار و تحقیقات شغلی (IAB) تاکید می کند که در حال حاضر سطح تحصیلات و مدارک تحصیلی در اوکرایین بالا است و این امر ادغام در بازار کار در آلمان را ساده می سازد.

به قول کوسیاکوا، اینکه آیا ادغام واقعاً موفق آمیز خواهد بود یا خیر، تا حد زیادی بستگی به این امر دارد که آیا توانایی های کاری و تجارب حرفه ای زنان به رسمیت شناخته می شوند و هم امکانات فراگیری زبان برای این زنان چگونه است.

از زمان شروع جنگ تجاوزکارانه روسیه  به تاریخ ۲۴ اپریل، آخرین یافته ها نشان می دهند که ۶۰۰ هزار پناهجوی اوکرایینی در آلمان ثبت شده اند. اما دقیقاً تعداد آنها چقدر است معلوم نیست. بیشترین پناهجویان اوکرایینی زنان اند که اکثر شان با فرزندان خود در آلمان پناه آورده اند.

 

در همین زمینه