پولیس آلمان
پولیس آلمان

پولیس آلمان از کشف جسد یک کودک در اردوگاه پناهجویان اوکرایینی در شهر کولن آلمان خبر داده است. جسد این نوزاد در کابینت توالت این کمپ پنهان ساخته شده بود و توسط کارمندان تنظیف پیدا شد.

به نقل از خبرگزاری "ای پی دی" جسد این نوزاد در یک اردوگاه پناهجویان در منطقه "کولن میسه" در شهر کولن آلمان کشف شده است.

پولیس کولن در خبرنامه ای شام روز دوشنبه گفته که کمیسیون رسیدگی به پرونده های قتل وارد عمل شده و این قضیه را پیگیری می کند.

کالبد شکافی جسد نشان داده که نوزاد ممکن است در بدو تولد زنده بوده باشد؛ بنابراین ظن قتل وجود دارد. تحقیقات برای یافتن علت دقیق مرگ و جست و جو برای یافتن مادر این پسر ادامه دارد.

مقامات پولیس گفته اند که کارمندان تنظیف هنگام نظافت، کمپ جسد این پسر نوزاد را در کابینت یکی از دستشویی ها پیدا کردند و سپس به پولیس خبر دادند.

براساس آمار رسمی، از آغاز تهاجم روسیه بر اوکرایین، بیش از ۱۰ میلیون اوکراینی مجبور به ترک خانه های شان شده اند.

مقامات آلمانی گفته اند که ۶۰۰ هزار پناهجوی اوکراینی به آلمان وارد شده اند. ممکن است شمار این پناهجویان بیشتر از آنچه باشد که اداره های آلمانی رسماً اعلام کرده اند، چراکه به گفته اداره مهاجرت و پناهندگی این کشور، بسیاری از آنان هنوز ثبت نام نشده اند.

 

در همین زمینه