تبلیغات استخدام شرکت راه آهن آلمان در دست یک پناهجوی اوکراینی
تبلیغات استخدام شرکت راه آهن آلمان در دست یک پناهجوی اوکراینی

وزیر کار آلمان فدرال نسبت به استثمار پناهندگان اوکراینی در بازار کار آلمان هشدار داد. هوبرتوس هایل، در کنگره فدرال کنفدراسیون اتحادیه های کارگری آلمان در برلین گفت که این مهاجران نباید قربانی برنامه آموزش کاری شوند.

هایل روز سه شنبه در برنامه کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری آلمان در مورد پناهجویان اوکرایینی گفت: «آن‌ها نباید برای بار دوم قربانی شوند.»

او به معلوماتی در مورد حقوق مهاجران تازه وارد در بازار کار آلمان اشاره کرد که از جمله تحت عنوان‌های "ادغام منصفانه" و "گشت و گذار منصفانه" دسته بندی و نشر شده است. 

وزیر کار فدرال افزود که پناهندگان جنگی "در قدم اول به عنوان کارگران و نیروی کار حرفه‌ای" به آلمان نیامده اند. با این وجود، به گفته هایل، اغلب این افراد دارای مهارت هایی هستند که به بازار کار آلمان دسترسی پیدا می کنند.

هوبرتوس هایل، وزیر کار آلمان فدرال: آوارگان جنگی نباید در بازار کار آلمان به استثمار گرفته شوند.
هوبرتوس هایل، وزیر کار آلمان فدرال: آوارگان جنگی نباید در بازار کار آلمان به استثمار گرفته شوند.

وزیر کار آلمان گفت: «بازار کار به عنوان یک کل باید در صورت لزوم در طول بحران حمایت شود.» هیل اضافه کرد که هر کار لازم را انجام می‌دهد تا بازار کار حمایت به دست بیاورد. 

 

در همین زمینه