یک نیروی کاری متخصص در صنعت موترسازی آلمان
یک نیروی کاری متخصص در صنعت موترسازی آلمان

شرکت های آلمانی به دلیل کمبود کارگران ماهر به ادغام پناهندگان وابسته هستند. مدیرکل اتاق صنعت و تجارت آلمان گفته که ادغام موفقیت آمیز مهاجران برای آینده شرکت های آلمانی ضروری است.

صوفی گیزل، بنیانگذار شبکه "شرکت ها پناهندگان را ادغام می کنند"، روز سه شنبه در شهر فرانکفورت آلمان گفت که بحران کرونا یک شوک شدید را به شرکت های آلمانی و مهاجران تازه ادغام شده وارد کرد.

بسیاری از تلاش ها در زمینه ادغام بی نتیجه مانده، اما بسیاری از ساختارهای پشتیبانی در شرکت ها حفظ شده است. این شبکه باور دارد که ادغام موفقیت آمیز مهاجران در بازار کار، در آینده به نفع خود شرکت ها نیز خواهد بود.

آوارگان جنگی که از اوکرایین به آلمان می آیند، اکثراً دارای سطح تحصیلات بالا هستند که شرکت ها به آنها نیازمند هستند.

بسیاری از این مهاجران زنان جوان و دارای فرزند هستند و به مراقبت از کودکان شان وابسته هستند.

صوفی گیزل، بنیانگذار شبکه "شرکت ها پناهندگان را ادغام می کنند"
صوفی گیزل، بنیانگذار شبکه "شرکت ها پناهندگان را ادغام می کنند"

مایکل کلنر، سکرتر دولتی در وزارت اقتصاد آلمان و کمیسر فدرال برای طبقه متوسط جامعه، به بیش از سه هزار شرکت شامل در این شبکه وعده حمایت داد.

ائتلاف چراغ راهنمایی در آلمان می خواهد حق اقامت مهاجران را در سه بسته قانونی ساده سازی کند. روند تطبیق امتحانی حق اقامت تحمل زنجیره ای یا "کتندولدونگ" باید لغو شده و پس از پنج سال اقامت در آلمان، به مهاجران اقامت دائم اعطا شود.

حق اقامت "دولدونگ" باید با مدارا و سخاوتمندی بیشتری به آوارگان داده شود و مهاجرت نیروی کاری ماهر تسهیل گردد. 

در این دور از مذاکرات این شبکه، چندین نماینده شرکت های آلمانی تاکید کردند که مراقبت های ویژه و جامع از مهاجران توسط شرکت ها ضروریست؛ این شامل دوره های آموزش زبان، دوره های کارآموزی، نظارت بر درس های مکتب و با حمایت از آنان در زمینه حق اقامت می شود.

 

در همین زمینه