آرشیف: پلیس مرزی بریتانیا تلاش می کند تا از ورود مهاجران غیرقانونی با کامیون به این کشور جلوگیری کند.  عکس: پکچرالیانس
آرشیف: پلیس مرزی بریتانیا تلاش می کند تا از ورود مهاجران غیرقانونی با کامیون به این کشور جلوگیری کند. عکس: پکچرالیانس

یک گروه پنج نفره از قاچاقبران که ۳۵ مهاجر افغان را به انگلستان قاچاق کرده بودند، به دستور دادگاه "ریدینگ کرون" در بریتانیا به چندین سال زندان محکوم شدند.

این قاچاقبران مهاجران افغان را در بکس های تابوت مانند، در یک کامیون قاچاق کرده بودند. به گفته مقامات بریتانیا این رویداد در بین ماه اگست و اکتبر سال ۲۰۱۹ رخ داده است.

در میان این مهاجران افغان، یک کودک دو ساله و یک مرد معلول نیز در بکس های تابوت‌شکل چوبی در کامیون جابجا شده بودند. آنها در بندر های دوور و پورتسموت پیدا شدند که سفر آنها توسط این قاچاقبران هماهنگی شده بود. این مهاجران که از فرانسه و بلژیک به بریتانیا قاچاق شده بودند توسط پلیس نجات یافتند.

پس از پژوهش دو ساله، دادگاه سلطنتی ریدینگ در بریتانیا در حکمی جدیدی این باند پنج نفره را به سال ها حبس در زندان محکوم کرد.

لندن: یک قاچاقبر مسئول قایق های مهاجران از سوی مقامات گرفتار شد

وزارت داخله انگلستان می گوید در هر سفر توسط هماهنگی آنها، هفت تن از طریق کانال مانش به بریتانیا منتقل می شدند.

در حکم دادگاه آمده است: «پارامجیت سینگ باویجا ۵۰ ساله و ولجیت سینگ خورانا ۴۵ ساله بین اگست و اکتبر سال ۲۰۱۹ در حدود ۳۵ مهاجر افغان را در شش سفر جداگانه به انگلستان قاچاق نموده اند.»

تحقیقات وزارت کشور نشان داد که این دو قاچاقبر به جرم داشتن یک کامیون و سایر کالاهای دیگر قاچاق و ارتباط با مهاجران، رانندگان رومانیایی و سایر گروه ها اعتراف کرده اند. باویجا به شش سال و نه ماه و خورانا به شش سال حبس محکوم شدند.

هارموهان سینگ ۴۱ ساله و مانموهان سینگ وادوا ۵۷ ساله نیز پس از اعتراف به جرم قاچاق و ارائه اطلاعات به ترتیب به سه و چهار سال زندان محکوم شدند.

یک مرد رومانیایی دیگر به نام دومیترو باسلان به اتهام به کارگیری رانندگان و ایجاد فرصت برای آنها در بریتانیا به سه سال و نه ماه زندان و همچنان به اتهام کلاهبرداری به ۱۲ ماه زندان محکوم شد.

از سوی دیگر، دادگاه سومور در انگلستان روز پنجشنبه سه مهاجر سودانی را به حبس در زندان محکوم کرد. آنها قایق هایی را خریداری کرده بودند که برای انتقال مهاجران از کانال مانش به گونه غیرقانونی استفاده می شد.

مبارزه با مهاجرت غیرقانونی

تام پرسگلو، وزیر عدلیه و مبارزه با مهاجرت غیرقانونی در بریتانیا گفت: «این تلاش‌های خطرناک برای قاچاق انسان، از جمله علیه کودکان، که حتا تنفس یا حرکت در موترغیرممکن است، کاملاً وحشتناک است.»

وی از تلاش ماموران در نجات جان افراد با جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی قدردانی کرد. وی گفت: قانون شهروندی و مرزها به تیم تحقیقات جنایی ما کمک می کند تا محاکمه قاچاق انسان را تسهیل کند و برای افرادی که در قاچاق انسان دست دارند، حبس ابد را فراهم کند.

بن توماس، معاون مدیر تحقیقات مهاجرت گفت که مرزبانان ۲۴ چهار ساعت با پلیس و سایر مقامات کار می کنند تا قاچاقبرانی را که جان مردم را به خطر می اندازند، گرفتار کنند.
 

در همین زمینه