People under subsidiary protection have had to wait for family reunifications to be allowed | Photo: picture-alliance/dpa/S. Pförtner
People under subsidiary protection have had to wait for family reunifications to be allowed | Photo: picture-alliance/dpa/S. Pförtner

یک سازمان حامی پناهجویان از حکومت آلمان فدرال خواست که روند الحاق خانواده ها به پناهجویان را به گونه سریع تسهیل کند. رئیس پرو ازول هشدار داد که اعضای خانواده های گیرمانده در افغانستان به دلیل تهدیدات طالبان، امنیت جانی ندارند.

گونتر بورکهارت، مدیرکل «پرو ازول» در شهر فرانکفورت گفت که از ایجاد حکومت ائتلافی در آلمان شش ماه می‌گذرد و «ما انتظار داریم که وعده های الحاق اعضای خانواده ها عملی شوند.»

حکومت فدرال آلمان در آستانه تشکیل گفته بود که روند تسریع اعضای خانواده‌های پناهجویان را سرعت می‌بخشند.

او از خانواده هایی گفت که سال ها است از هم جدا افتاده اند. بورکهارت افزود: «آن ها کم کم امیدشان را از دست می‌دهند.» به گفته او، اعضای ‌خانواده های گیرمانده در افغانستان به خاطر تعقیب طالبان امنیت جانی ندارند.

اشخاصی که در آلمان به عنوان پناهجو به رسمیت شناخته شده اند، این حق را دارند که نزدیک ترین اعضای خانواده های شان، یعنی همسر و فرزندان شان را به آلمان بیاورند. کودکان زیر سن که مدرک اقامت دریافت کرده اند، می‌توانند والدین شان را به آلمان انتقال دهند.

بیشتر بخوانید: استقبال پرو ازول از سیاست حکومت آلمان در مورد الحاق خانواده‌ها

بر بنیاد اطلاعات وزارت خارجه فدرال آلمان در مجموع ۱۰۴ هزار و ۱۰۰ ویزا برای الحاق اعضای خانواده ها به پناهجویان در آلمان، در سال ۲۰۲۱ صادر شده است. 

بورکهارت خواهان این شد که تغییرات وعده داده شده در قوانین پناهندگی قبل از تعطیلات تابستانی عملی شود. او افزود: «هر کس که در آلمان زندگی می‌کند از حق ابتدایی داشتن خانواده برخوردار است.»

به گفته بورکهارت، تسهیل و تسریع روند الحاق به اعضای خانواده ها، بدون تغییر قوانین نیز ممکن است. اما با این وجود اعضای خانواده های پناهجویان اغلب باید همیشه سال های طولانی برای دریافت قرار ملاقات به منظور ارائه درخواست پناهندگی انتظار بکشند و موانع بوروکراتیک بسیار بلندی را پشت سر بگذارند.

بیشتر بخوانید: پروازول: کارمندان محلی سابق آلمان در افغانستان هنوز هم در خطر اند

ائتلاف بر سرقدرت در آلمان اعلام کرده بود که روند صدور ویزا تسریع شده و خواهران وبرادران خوردسال نباید از الحاق اعضای خانواده ها، کنار گذاشته شوند.

همچنین تمایز بین پناهجویانی که براساس کنوانسیون ژنیو به رسمیت شناخته شده اند و اشخاصی که محافظت فرعی دریافت کرده اند و برای آن ها سهمیه ویژه الحاق اعضای خانواده تعیین شده، باید برطرف شود.

 

در همین زمینه