کشتی نجات موسوم به یوینتا که در سال ۲۰۱۷ مصادره شد
picture-alliance/dpa/Iuventa Jugend Rettet e.V
.
کشتی نجات موسوم به یوینتا که در سال ۲۰۱۷ مصادره شد picture-alliance/dpa/Iuventa Jugend Rettet e.V .

مدافعان حقوق بشر می‌خواهند که فعالیت های مددرسانان برای نجات پناهجویان در بحر، نباید جرم پنداشته شود. قرار است یک دادگاه در ایتالیا در مورد چگونگی گشایش یک پرونده علیه چهار خدمه یک کشتی نجات موسوم به "یوینتا" در اخیر هفته جاری تصمیم بگیرد. این خدمه‌ها، در نجات هزاران پناهجو از وضعیت نامناسب در بحر، نقش داشته اند.

ولفگانگ کالیک، یک عضو مرکز اروپایی برای قانون اساسی و حقوق بشر "Ecchr " در جریان یک کنفرانس ویدیویی گفت که ایتالیا، ناجیان دریایی را به گونه سیستماتیک مورد تهدید و آزار قرار می‌دهد. کالیک افزود که این ماموران نجات، کمک‌های ضروری بشردوستانه را برای نیازمندان در بحیره مدیترانه فراهم کرده اند.

قرار است روز شنبه آینده، یک محکمه در شهر تراپانی در ناحیه سیسیل روی چگونگی گشایش یا عدم گشایش یک پرونده علیه چهار خدمه کشتی نجات "یوینتا" تصمیم بگیرد.

مرتبط:سازمان ملل ایتالیا را درغرق شدن بیش از ۲۰۰ مهاجر مقصر خواند

اداره دادستانی ایتالیا، این افراد را متهم کرده است که گویا آنان با قاچاقبران انسان همکاری کرده اند. در صورتی که پرونده علیه این افراد گشوده شود، آنان را تا بیست سال زندان تهدید می‌کند. این خدمه‌ها، در نجات هزاران پناهجو و مهاجر از وضعیت پریشانی در دریا، کمک کرده اند.

بیشتر بخوانید:«پناهجویان در یونان و ایتالیا چندین سال را در "بی سرنوشتی" می‌گذرانند»

مقام‌های ایتالیایی، کشتی سازمان "یوگند ریتت" را در سال ۲۰۱۷ مصادره کردند و تحقیقات را در مورد فعالیت های آنان نیز آغاز نمودند.

از سال ۲۰۱۴ به این طرف که ایتالیا، ماموریت نجات دریایی خود را به حالت تعلیق درآورد، بسیاری از سازمان های مدنی مواظب افرادی هستند که در بحیره مدیترانه نیاز به محافظت دارند.

 

در همین زمینه