مهاجران افغان در مرز  ولایت نیمروز  با ایران، اکتوبر ۲۰۲۱. عکس: رویترز
مهاجران افغان در مرز ولایت نیمروز با ایران، اکتوبر ۲۰۲۱. عکس: رویترز

مسئولان طالبان اتباع افغان را که قصد سفر به ایران و پاکستان از مسیرهای قاچاق و غیرقانونی را دارند، ممنوع کردند. از سوی دیگر، بیش از ۱۴۰۰مهاجر افغان در یک روز از ایران از طریق ولایت نیمروز اخراج شده و یا به گونه داوطلبانه به کشور بازگشتند.

رئیس امور مهاجران و عودت کنندگان در ولایت نیمروز در گفتگو با طلوع نیوز از ممنوعیت سفر غیرقانونی افغان ها به ایران خبر داد. وی گفت که طبق دستورات طالبان این کار را انجام داده است. به گفته طالبان، به تمام مرزبانان دستور داده شده است که از سفر غیرقانونی شهروندان به کشورهای همسایه جلوگیری کنند.

این در حالی است که با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، ده ها هزار افغان به شمول برخی از مقامات دولتی سابق، از مسیرهای غیر قانونی و قاچاق به ایران و پاکستان فرار کرده اند.

همین مورد: در حالی که تنش بین ایران و طالبان در حال افزایش است، مهاجران افغان در تنگنا قرار گرفته اند

پیش از این، نیروهای مرزی در ولایت نیمروز به خبرگزاری فرانسه گفته بودند که از زمان تسلط طالبان به افغانستان، روزانه بین سه تا چهار هزار مهاجر افغان در تلاش هستند تا به ایران عبور کنند.

دستور جدید طالبان بسیاری از افغان هایی را که قصد سفر به ایران را دارند نگران کرده است. برخی از خانواده ها به طلوع نیوز گفتند که اگر برای آنها زمنیه کار در کشور را فراهم باشد، هرگز چنین سفر پرخطری را انجام نمی دهند.

اخراج یا بازگشت داوطلبانه بیش از ۱۴۰۰ تن در یک روزمق

وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان در افغانستان اعلام کرد که تنها در روز چهارشنبه ۱۸ می، ۱۴۶۱ مهاجر افغان به اجبار از ایران اخراج شده و یا داوطلبانه از طریق ولایت نیمروز به کشور باز گشتند.

برای معلومات بیشتر: سفر رئیس صلیب سرخ به ایران و گفتگو در مورد مهاجران افغان

این وزارت در بیانیه ای اعلام کرد که بیش از هزار تن از جمله ۴۳ خانواده به زور اخراج شده اند.

در این بیانیه آمده است: «در میان آنها ۴۳ خانواده و ۸۲۶ مرد مجرد بودند که به زور اخراج شدند و ۴۵۴ تن دیگر داوطلبانه برگشتند.»

افراد نیازمند پس از بازگشت به دفتر سازمان بین المللی مهاجرت فرستاده شدند.

از سوی دیگر، اعلامیه می افزاید که ۴۴ خانواده افغان روز سه شنبه از طریق مرز اسپین بولدک از پاکستان بازگشتند.

 

در همین زمینه