پلیس در برابر هتل کرانیدی که مهاجران در آن سکونت داشتند، اپریل سال ٢٠٢٠. عکس: رویترز
پلیس در برابر هتل کرانیدی که مهاجران در آن سکونت داشتند، اپریل سال ٢٠٢٠. عکس: رویترز

مرکز پذیرایی از مهاجران زیر سن و بدون همراه در شهر پریا در یونان، توسط ده ها جوان با سنگ مورد حمله قرار گرفت. سازمان غیردولتی ارسیس که مرکز مهاجران زیر سن را مدیریت می کند، این عمل را یک حمله "نژادپرستانه" خوانده و آنرا محکوم کرد. چند ساعت پیش، یک پسر ١٦ ساله پاکستانی تحت تعقیب قرار گرفته و با "ضربه زدن به سر" توسط یک گروه نامعلوم روی زمین افتیده بود.

حملات خشونت بار در برابر مهاجران در یونان در حال افزایش است. پنجشنبه نزدهم می، مرکز سکونت مهاجران زیر سن و بدون همراه در شهر پریا، نزدیک به شهر تسالونیکی، مورد حمله افراد ناشناس با سنگ قرار گرفت.

به گفته سازمان غیردولتی ارسیس که مسئول این محل است، این حادثه زمانی آغاز شد که شش مهاجر زیر سن در میدانی نه چندان دور از مرکز بودند و پس از هجوم افراد هشت نفره مورد حمله قرار گرفتند. بر اساس این منبع، یک جوان ١٦ ساله پاکستانی تحت تعقیب این گروه قرار گرفته و با مشت و ضربه به سراو کوبیدند. مهاجمان تلفن همراه او را نیز دزدیدند. سازمان ارسیس گزارش داد که این نوجوان با مداخله دو رهگذر فرار کرد و نجات یافت.

اما حمله در همین جا توقف نمی کند. ارسیس باز هم گزارش می دهد که سی تا چهل جوان یونانی در مقابل مرکز جمع شدند و سنگ ها و بلوک های سیمانی را به سمت ساختمان پرتاب کردند.

با هشدار همسایگان، پلیس به سرعت وارد عمل شده و تحقیقات را در مورد آغازنمود.

در این مرکز ٢٥ مهاجر زیر سن و بدون همراه زندگی می کنند.

خشونت در برابر مهاجران در حال افزایش است

به گفته سازمان‌های غیردولتی یونان، افزایش خشونت در برابر مهاجران و ساختارهایی که آنها را در یونان میزبانی می‌کنند، افزایش یافته است. در سال ٢٠٢٠ در حدود ٥٧ تن از اعضای گروه "نیونازی" به جرم عمل خشونت در برابر مهاجران به دادگاه معرفی شدند.

در اوایل ماه می، یک کارگر ٢٦ ساله پاکستانی که از نماز ماه رمضان به همراه چند تن دیگر بازگشته بود توسط یک راننده تاکسی در مرکز آتن مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

در اگوست ٢٠٢١، هفت مرد در جزیره کرت دستگیر شدند. آنها متم به حمله به ١٣ کارگر پاکستانی بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این افراد وارد محل اقامت کارگران مهاجر شدند و سپس آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و پول های آنها را با خود بردند.

جاوید اسلم سخنگوی مهاجران پاکستانی و رئیس اتحادیه کارگران مهاجر در یونان، در اکتبر٢٠٢٠ به رسانه لوموند گفت که از سال ٢٠٠٩ هزاران حمله نژادپرستانه در برابر مهاجران در این کشور رخ داده است.


 

در همین زمینه