موزیم جدید پناهجویان بنام "فرار" در دنمارک
موزیم جدید پناهجویان بنام "فرار" در دنمارک

دنمارک با ایجاد یک موزیم جدید می خواهد از سرنوشت پناهجویان قدردانی کند و داستان های فرار این انسان ها را که در جریان فرار تجربه کرده اند، انعکاس دهد.

به تاریخ ۲۵ جون امسال، قرار است ملکه مارگریت دوم و رابرت هابک معاون صدراعظم آلمان موزیم پناهجویان بنام "فرار" را در شهر "اوکسبیل" در نزدیکی ساحل غربی دنمارک، افتتاح کنند. ساختمان این موزیم در گذشته اردوگاه پناهجویان بود.

در این اردوگاه بعد از جنگ جهانی دوم حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار آلمانی که به دنمارک فرار کرده بودند، جابجا گردیده بودند. آخرین پناهجو آلمانی چهار سال بعد از ختم جنگ جهانی دوم یعنی در ماه فبروری سال ۱۹۴۹ این اردوګاه را ترک کرده بود.

موزیم جدید "فرار" در دنمارک در جریان جنگ جهانی دوم و پس از آن اردوگاه پناهجویان بود
موزیم جدید "فرار" در دنمارک در جریان جنگ جهانی دوم و پس از آن اردوگاه پناهجویان بود

کلاوس کیلد ینسن مدیر موزیم تأکید کرده می گوید: «با موزیم "فرار"، ما می خواهیم  داستان های بزرگترین موج پناهجویان را که دنمارک تا کنون تجربه کرده است، منعکس گردانیم.»

او در ادامه می گوید که در عین حال، این موزیم به زمان حال نیر باید متعهد باشد. کلاوس کیلد ینسن مدیر موزیم  اضافه کرده می گوید: «ما با این موزیم می خواهیم روایت‌های جهانی را که با زندگی در جریان فرارهمراه است و ما را با هم ربط می دهد و متاثر می گردانند، صرف نظر از اینکه این پناهجویان از کجا آمده اند و مربوط کدام ملیتی می شوند، منعکس می گردانیم.»  بنابرین سرنوشت پناهجویان از ویتنام، چیلی، بوسنیا، سوریه، افغانستان و اخیراً از اوکرایین ک به دنمارک فرار کرده اند، منعکس می گردد.

 

در همین زمینه