طالبان در سرک های شهرهای مختلفاأفغانستان گزمه می زنند تا مطمئن شوند که کسی از قوانین شان سرپیچی نمی کند/عکس: Bernat Armangue/AP Photo/picture-alliance
طالبان در سرک های شهرهای مختلفاأفغانستان گزمه می زنند تا مطمئن شوند که کسی از قوانین شان سرپیچی نمی کند/عکس: Bernat Armangue/AP Photo/picture-alliance

ویبکه یودیت، کارشناس مسائل حقوقی در سازمان پرو ازول با اشاره به جنگ در اوکرایین هشدار داد که کارمندان محلی در افغانستان و اعضای خانواده های شان نباید فراموش شوند.

این خانم حقوقدان که برای سازمان پروازول کار می کند، با اشاره به کنفرانس وزیران داخله حکومت فدرال و ایالات که روز چهارشنبه (۱ جون) در وورتسبورگ برگزار می شود، گفت، تعداد زیادی از این اشخاص که قبل از تصرف قدرت توسط طالبان برای حکومت پیشین یا سازمان های غربی کار می کردند، «کماکان هنوز در کشور هستند و خطر جدی تهدیدشان می کند.»

یودیت خواهان اصلاح سریع روند رسیدگی به دوسیه های کارمندان محلی و ایجاد برنامه های پذیرش در سطح ایالتی و فدرال شد.

او در ادامه گفت، مقرره های اجازه اقامت که احزاب حکومت ائتلافی بر سر قدرت در آلمان در معاهده شان ثبت کرده اند،  باید «به سرعت و سخاوتمندانه به اجرا دربیایند.»

بیشتر بخوانید: پروازول: روند الحاق اعضای خانواده های پناهجویان در آلمان تسریع شود

این خانم حقوقدان در ادامه گفت، مدرک اقامت دولدونگ (تحمل) برای بسیاری از پناهجویان به معنای بلاتکلیفی و عدم اطمینان است. «ترس دائمی از اخراج نیز» به آن اضافه می شود.

این در حالی است که به گفته او بسیاری از پناهجویان با مدرک دولدونگ «طی سال های آینده نمی توانند به کشور مبداشان بازگردند.» او گفت: «فرصت هایی که در معاهده ائتلاف برای دادن حق اقامت در نظر گرفته شده می تواند، برای بسیاری از اشخاص یک چشم انداز جدید باشد.»

یودیت در ادامه گفت، «قوانین پیشرفته ای» که در مورد پناهجویان اوکرایینی کاربرد دارند، «دادن مدرک سریع اقامت، دسترسی یکسان به کمک های اجتماعی و ادغام زودهنگام در بازار کار را ممکن می کنند.» او گفت که از این سیاست استقبال می کند، اما افزود، این که «این اقدامات منطقی برای همه پناهجویان» کاربرد ندارند، بحث برانگیز است.

بیشتر بخوانید: حکومت آلمان برنامه‌های پذیرش برای افغانستان را از نو ارزیابی می‌کند

یودیت در ادامه گفت: «نباید پناهجویان درجه یک و درجه دو وجود داشته باشد» و افزود، در حال حاضر در مورد پناهجویان غیراوکرایینی (فرصت) «اشتراک یکسان در جامعه» و ادغام سریع در بازار کار از دست رفته است.

پرو ازول و چندین اتحادیه دیگر مانند «نوجوانان بدون مرز»، «شورای آوارگان بایرن» و «شورای آوارگان وورتسبورگ» روز پنجشنبه (۲ جون) به برگزاری یک تظاهرات تحت شعار «حق اقامت و پذیرش برای همه» در وورتسبورگ فراخواندند. 

 

در همین زمینه