۹ سپتمبر سال ۲۰۲۰/جزیره لیسبوس، یونان، آتش سوزی در کمپ موریا به ویرانی کامل آن منجر شد/عکس: REUTERS/Alkis Konstantinidis
۹ سپتمبر سال ۲۰۲۰/جزیره لیسبوس، یونان، آتش سوزی در کمپ موریا به ویرانی کامل آن منجر شد/عکس: REUTERS/Alkis Konstantinidis

روز شنبه یک آتش سوزی در کمپ  ثبت و راجستر مهاجران که در نزدیکی کاراتپه و در  جزیره لیسبوس قرار دارد، به تخریب یک خیمه بزرگ منجر شد.

براساس نخستین اطلاعات به دست آمده، هیچ کس در این سانحه زخمی نشده است. به گفته رسانه های محلی، ماموران اطفائیه توانستند آتش را خاموش کنند، قبل از این که شعله ها به خیمه های مجاور برسد. در مورد دلایل این آتش سوزی تا به حال هیچ اطلاعاتی ارائه نشده است.

از خیمه سوخته به عنوان یک خیمه مشترک استفاده می شد. به گزارش شاهدان عینی در آن جا بیشتر آرایشگران کار می کردند.

در کمپ لیسبوس که زمانی بسیار پرازدحام بود و ظرفیت ۸ هزار تن را دارد، در حال حاضر فقط حدود ۱ هزار مهاجر زندگی می کنند.

این کمپ در سال ۲۰۲۰ تاسیس شد، پس از این که یک آتش سوزی بزرگ کمپ بدنام موریا را تقریبا کاملا ویران کرد.


 

در همین زمینه