گروهی از شهرونداناأفغان که از کابل تخلیه شده اند، در میدان هوایی فرانکفورت در انتظار بررسی اسنادشان هستند (عکس آرشیف)
گروهی از شهرونداناأفغان که از کابل تخلیه شده اند، در میدان هوایی فرانکفورت در انتظار بررسی اسنادشان هستند (عکس آرشیف)

حکومت آلمان فدرال به روند تخلیه شهروندان افغان تحت تعقیب و کارمندان سابق محلی به همراه خانواده های شان به آلمان ادامه می دهد. قرار است هر هفته ۲۰۰ افغان تنها از پاکستان انتقال یابند.

روزنامه های گروه رسانه ای فونکه (شماره روز سه شنبه) با رجوع به ارقام وزارت خارجه آلمان اعلام کرده است که به صورت متوسط «حدود ۲۰۰ شهروند افغان در هفته فقط از پاکستان به آلمان انتقال داده می شوند.» بر بنیاد این گزارش کارمندان محلی افغان از ایران نیز کماکان به آلمان انتقال داده می شوند. 

به گزارش وزارت خارجه آلمان فدرال، نهادهای آلمانی از زمان تصرف قدرت توسط طالبان «بیش از ۱۸ هزار ویزا برای کارمندان محلی به خصوص برای اشخاص در معرض خطر و خانواده های شان صادر کرده که وعده پذیرش از سوی حکومت آلمان فدرال دریافت کرده اند.»

بیشتر بخوانید: مجموعاً حدود ۲۰ هزار نفر از افغانستان به آلمان انتقال یافته اند

وزارت خارجه آلمان فدرال در ادامه گفت، فقط در اوائل سال ۲۰۲۲ و در طول دو ماه حدود ۵ هزار افغان بدون پاسپورت طی خروج از افغانستان از راه زمینی و در نهایت ادامه سفر به آلمان مورد حمایت قرار گرفته اند.

از زمان تصرف قدرت توسط طالبان در افغانستان، از حکومت آلمان فدرال به خاطر روند تخلیه شدیدا انتقاد شده بود.

ویبکه یودیت، کارشناس حقوقی از سازمان «پرو ازول» با اشاره به جنگ اوکرایین هشدار داد که کارمندان محلی و اعضای خانواده های شان در افغانستان باید فراموش نشوند.

بیشتر بخوانید: درخواست پرو ازول: کارمندان محلی در افغانستان را فراموش نکنید

این خانم حقوقدان با اشاره به جلسه وزیران داخله حکومت فدرال و ایالات که روز چهارشنبه ( اول جون) برگزار می شود، گفت، تعداد زیادی از این اشخاص که قبل از تصرف قدرت توسط طالبان برای حکومت پیشین و یا سازمان های غربی کار می کردند، «کماکان در افغانستان هستند و خطر جدی آن ها را تهدید می کند.»

 

در همین زمینه