جریان تخلیه افغان ها از افغانستان
جریان تخلیه افغان ها از افغانستان

گروهی از خبرنگاران افغان که با رسانه‌های بریتانیایی همکاری داشتند و اکنون با تهدید طالبان روبرو هستند، از عدم اقدام دولت بریتانیا برای تخلیه آن‌ها به این کشور، به دادگاه شکایت کرده‌اند.

به گزارش گاردین، هشت خبرنگار افغان که سال‌های متمادی با رسانه‌های بریتانیایی در افغانستان همکاری می‌کردند از دولت بریتانیا به دادگاه شکایت کرده‌اند. این روزنامه نگاران می‌گویند که با تهدید مرگ از سوی رژیم طالبان روبرو هستند و به همین دلیل از ماه‌ها به این سو مخفیانه زندگی می‌کنند اما دولت بریتانیا اقدامی برای انتقال آن‌ها به این کشور انجام نداده است.

در همین زمینه: انگلستان ۲۰ هزار پناهجوی افغان را می‌پذیرد

روزنامه نگاران یاد شده که می‌گویند مدتی طولانی منتظر تخیله خود از افغانستان بوده‌اند، در شکایت نامه خود از دادگاه خواسته‌اند روند تخلیه از افغانستان را تحت بررسی قرار دهد.

گاردین در گزارش خود نوشته که در جریان درخواست تخلیه، این روزنامه نگاران هیچ پاسخی جز ایمیل‌های عمومی مسئولان برنامه اسکان مجدد افغان‌ها در بریتانیا (Arap) دریافت نکرده‌اند.

به گفته این خبرنگاران، آنان که در گذشته در تهیه گزارش‌ها در مورد عملیات نظامی علیه طالبان، بازسازی، حقوق زنان و مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر با رسانه انگلیسی همکاری کرده‌اند، بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در ماه اگست ۲۰۲۱، از سوی این گروه مورد تهدید قرار گرفته‌اند.

عباس*، یک خبرنگار افغان به گاردین گفت که به دلیل سال‌ها همکاری با رسانه‌های انگلیسی، چندین بار هدف لت و کوب، گلوله باری و آدم ربایی قرار گرفته و مجبور شده است از خانواده‌اش جدا شده و به صورت مخفیانه در جاهای مختلف زندگی کند.

در همین مورد: بریتانیا شرایط پذیرفتن و انتقال افغان‌ها را دشوارتر می‌کند

او در حالی که اشک می ریخت گفت که فقط چند هفته یک بار، با خانواده اش دیدار می‌کند و از آن‌ها کمی پول و لباس تحویل می‌گیرد. این خبرنگار افغان گفته طالبان به او گفته‌اند که در لیست سیاه افرادی قرار دارد که قرار است از سوی طالبان کشته شوند.

بیدار**، یک خبرنگار دیگر افغان به گاردین گفت که به دلیل همکاری با رسانه‌های خارجی، او نیز مورد تهدید طالبان قرار گرفته است.

او گفت: «طالبان به صراحت علیه کسانی که با رسانه‌های انگلیسی همکاری داشتند حرف می‌زنند. آن‌ها می‌گویند که ما جاسوس هستیم. آن‌ها چندین بار به من اخطار نامه فرستادند.»

این خبرنگار افغان گفت که چندین بار از دولت بریتانیا درخواست کرده او را به این کشور انتقال دهند اما کسی صدای او را نشنیده است.

گاردین نوشته است که شکایت خبرنگاران افغان به دادگاه پس از آن صورت گرفته که یک کمیته امور خارجی پارلمان بریتانیا روند تخلیه به بریتانیا در ماه اگست سال گذشته را «فاجعه» خواند.

ارین الکوک، وکیل گروه (Leigh Day) که در دادگاه از خبرنگاران افغان نمایندگی می‌کند گفت: «در ماه اگست [سال گذشته] تعهد کرده بودند که خبرنگاران همکار رسانه‌های بریتانیا که با خطر فوری روبرو هستند را به بریتانیا انتقال دهند. حال ۹ ماه بعد نه تنها این تعهد عملی نشده بلکه مشتریان ما نمیدانند چه زمانی پاسخ دریافت خواهند کرد.»

گاردین نوشته است که مقام‌های بریتانیایی نتوانسته‌اند درخواست انفرادی برخی از این خبرنگاران برای تخلیه را شناسایی کنند. اما به گفته یک سخنگوی برنامه اسکان مجدد « این روند همچنان ادامه دارد و درخواست‌ها به زودی بررسی خواهند شد.»

این سخنگو گفت که تا کنون بیشتر از ۹۲۰۰ درخواست دهنده و افراد خانواده‌های شان به بریتانیا انتقال داده شده‌اند. 

*،** نام‌های مستعار

 

در همین زمینه