پلیس یونان در حال بررسی مهاجران در مرز. عکس: اداره بین المللی مهاجرت
پلیس یونان در حال بررسی مهاجران در مرز. عکس: اداره بین المللی مهاجرت

پلیس یونان روز چهارشنبه گفت که پنج قاچاقبر مهاجران در دو روز گذشته در شهر الکساندروپولی گرفتار شدند. به گفته این منبع، پلیس از ورود حداقل ۲٠ مهاجر غیرقانونی از مرز ترکیه به کشور جلوگیری کرده است.

سه تن از قاچاقچبران مظنون توسط پلیس در بزرگ‌راه ملی الکساندروپولی گرفتار شدند. در موتری که آنها رانندگی می کردند، سه مهاجر نیز سوار بودند. این مهاجران می خواستند که به گونه غیرقانونی وارد یونان شوند.

در رویداد دوم، پلیس مرزی دو قاچاقبر مظنون را در نزدیک دریای اوروس در حالی که سه مهاجر را بر یک قایق حمل می کردند، گرفتار کرد. به گفته مقامات یونان، در همین حال از عبور ۲٠ مهاجر دیگر از سمت ترکیه به یونان جلوگیری شد.

یونان: یک پناهجو و یک قاچاقبر هنگام فرار از پلیس کشته شدند

هویت قاچاقبران هنوز مشخص نشده است اما در میان آنها یک تن شهروند یونانی است.

روز شنبه گذشته در شمال یونان دو تن در اثر یک حادثه و فرار از پلیس کشته شدند. بر اساس گزارش ها، کشته شدگان شامل یک پناهجو و یک قاچاقبر بوده و هر دو تبعه پاکستان بودند. در این حادثه ۱۲ تن دیگر زخمی شدند.

مرتبط: یونان دو پناهجوی افغان را در پیوند به آتش‌سوزی اردوگاه موریا به زندان محکوم کرد

مقام‌های یونانی می‌گویند که از آغاز سال روان مانع ورود ۴۰ هزار مهاجر غیرقانونی از ترکیه به مرزهای یونان به ویژه در منطقه اوروس در شمال شرق این کشور شده‌اند. در حالی که آتن ترکیه را با چشم پوشی از ورود مهاجران غیرقانونی به یونان متهم می‌کند، اما ترکیه این ادعا ها را رد کرده و پلیس یونان را به خشونت و اخراج مهاجران به سمت ترکیه متهم می کند.

در همین مورد: دو مهاجر افغان بر اثر اصابت گلوله در مرز ترکیه زخمی شدند

در همین حال، سازمان‌های خیریه از غیرشفاف بودن ارتش یونان علیه مهاجران در نقاط مرزی انتقاد می‌کنند.

 

در همین زمینه