معصومه علیزاده رکاب زن افغان در فرانسه. عکس: حق کاپی محفوظ است
معصومه علیزاده رکاب زن افغان در فرانسه. عکس: حق کاپی محفوظ است

اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری در سوم جون اعلام کرد که مسابقات ویژه بانوان ورزشکار افغان در سوئیس برگزار می شود. این نخستین بار است که بانوان رکاب زن افغان پس از سقوط کابل و به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، در مسابقه ای در سطح اروپا اشتراک می کنند.

اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری در شهر ایگل در سوئیس قرار است امسال میزبان دو رویداد مهم ورزشی باشد. مسابقه دوچرخه سواری "تور دو فرانس" که در ۹ جولای آغاز خواهد شد و رویداد مهم دیگر، مسابقه قهرمانی دوچرخه سواری بانوان رکاب زن افغان که در ۲۳ اکتبر سال جاری برگزار می شود.

پس از سقوط کابل، این نخستین بار است که زنان رکاب زن افغان در مسابقه دوچرخه سواری در سطح اروپا اشتراک می کنند.

معصومه علی زاده ورزشکار دوچرخه سوار و عضو تیم ملی افغانستان که در فرانسه مهاجر شده است نیز در این مسابقه اشتراک می نماید. او در مصاحبه ای با مهاجرنیوز گفت: «من به همراه چهار رکاب زن افغان از فرانسه به تاریخ ۲۳ اکتبر درمسابقه دوچرخه سواری زنان افغان در سوئیس اشتراک می کنیم. تقریبا ۲٠ تن از دوچرخه سواران زن که عضو تیم ملی بودند در کشور سوئیس زندگی می کنند. برخی دیگر در کشور های ایتالیا و آلمان به سر می برند. در مجموعه حدود ۴٥ تن زنان ورزشکار افغان در بخش دوچرخه سواری در سراسر اروپا به سر می برند که پس از آمدن طالبان تخلیه شدند.»

او در مورد ایجاد چنین مسابقات ورزشی برای زنان افغان گفت: «مسابقه رکاب زنی هر سال از سوی کمیته ملی ورزش در افغانستان برگزار می شد. اما متاسفانه با آمدن طالبان و کم رنگ شدن نقش زنان در افغانستان، ورزش رکاب زنی یا دوچرخه سواری نیز از صحنه برچیده شد.»

وی افزود: «این یک گام مثبت است که اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری از ورزش کاران زن افغان در این بخش حمایت کرده و این مسابقه را براه انداخته است.»

در همین مورد: معصومه علیزاده، بایسکل سوار افغان در فرانسه با تیم المپیک پناهندگان به المپیک توکیو می‌رود

اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری (UCI) که در شهر ایگل در سویس واقع است از اگست سال گذشته تا کنون، حدود ۲٠ دو چرخه سوار افغان را که همه زنان هستند، ازافغانستان تخلیه نموده است.

دختران رکاب زن افغان که عضو تیم ملی دوچرخه سواری در افغانستان بودند، پس از به قدرت رسیدن طالبان از ورزش محروم شدند. به گفته اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری در سوئیس، مرحله تخلیه آنها از کابل بسیار دشوار بود.

به گزارش فرانس انفو، دیوید لاپارتین، رئیس اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری که مسوولیت تخلیه رکاب زنان افغان را به عهده داشت گفت: «ما باید طیاره ای را پیدا می‌کردیم که در افغانستان فرود بیاید. جایی که دیگر کنترل هوایی در میدان هوایی کابل وجود نداشت و هیچ تضمینی هم نبود. در حین حال، ما باید کشوری را پیدا می‌کردیم که در ترانزیت از آنها استقبال می کرد.» او به یاد می‌آورد که یافتن یک کشور میزبان برای ورزشکاران زن دشوار بود، زیرا برخی از آنها حتا پاسپورت نداشتند و کشور را در حال اورژانس باید ترک می کردند.

ایده برگزاری مسابقات دوچرخه سواری توسط اتحادیه بین المللی این ورزش، برای زنان افغان یک گام مثبت است زیرا دوچرخه سواری برای آنها فراتر از یک ورزش است و بیش از هر چیز دیگر، نشان دهنده پیشرفت و برابری جنسیتی برای جامعه افغانستان است. اما این ارزش ها توسط طالبان زیر پا گذاشته شده است.

در زمانی که طالبان برقع را دوباره بر زنان افغان تحمیل می‌کنند، این مسابقه ورزشی یک نماد مثبت است. حتی اگر مسابقه به طور زنده از تلویزیون ها پخش نشود، و حتی اگر هیچ رکاب زن افغان در کشورش حرفه ای نشود، برگزاری این گونه مسابقات می تواند یک پیروزی برای زنان افغان در دنیای مهاجرت باشد.


 

در همین زمینه