عکس از تخلیه شهروندان و همکاران محلی اردوی آلمان از میدان هوایی بین المللی در کابل
عکس از تخلیه شهروندان و همکاران محلی اردوی آلمان از میدان هوایی بین المللی در کابل

یک سازمان حامی کارمندان سابق وزارت دفاع آلمان در افغانستان گفته که حدود ۱۰ هزار تن از این افراد هنوز هم منتظر پذیرش و منتقل شدن به آلمان هستند. از زمان تصرف مجدد قدرت توسط طالبان حدود ۱۰ ماه می گذرد. آلمان وعده داده بود کارمندان محلی وزارت دفاع خود را بپذیرد.

لوتار هنکل، یک فرمانده سابق ارتش فدرال آلمان که در افغانستان ماموریت داشت، حالا در شبکه حمایت از کارمندان محلی وزارت دفاع آلمان، رئیس گروه منطقه ای کولن – بن است.

وی به روزنامه شهر کلن گفته که علاوه بر کارمندان محلی و خانواده های آنها، پیمانکاران فرعی زیادی نیز هستند که برای نیروهای اردوی آلمان کار می کردند. 

هانکل اضافه کرد که انجمن آنان توانسته در مجموع ۳۲۴ نفر را از افغانستان نجات دهد. این افراد شامل یک فهرست از افراد خاصی بودند که جان شان در افغانستان به شدت تحت خطر بوده است. این فهرست به وزارت خارجه فدرال آلمان ارائه شده بود.

یک ترجمان افغان اردوی آلمان (دوم از طرف راست) در کندز (عکس از آرشیف)
یک ترجمان افغان اردوی آلمان (دوم از طرف راست) در کندز (عکس از آرشیف)

به گفته وی در حال حاضر منابع مالی تمام شده و به همین دلیل میزان کمک به افراد باقی مانده به شدت کاهش یافته است. علاوه بر آن ارتباط با بسیاری از افراد در معرض خطر قطع در افغانستان شده است.

این انجمن در نظر دارد که در سالروز تغییر نظام در افغانستان یک کنگره یک روزه برگزار کند که در آن روی این موضوع بحث می شود. ابرهارد زورن، بازرس وزارت دفاع آلمان و اگنس استراک، رئیس کمیسیون دفاعی مجلس نیز در این بحث دعوت می شوند. 

 

در همین زمینه