قایق مهاجران در دریای اژه. عکس: رویترز
قایق مهاجران در دریای اژه. عکس: رویترز

حداقل ۱۰۰ مهاجر روز یکشنبه در ساحل جزیره یونانی میکونوس نجات یافتند و چهار تن دیگر ناپدید هستند. در میان بازماندگان زنان و کودکان نیز شامل هستند.

گارد ساحلی یونان می گوید که صبح یکشنبه ۱۹ جون بیش از ۱۰۰ مهاجر را در ساحل جزیره میکونوس در دریای اژه نجات داده است. از میان آنها چهار تن دیگر مفقود هستند.

به گفته مقامات یونان، ۲۴ چهار زن و ۲۱ کودک در میان نجات یافتگان حضور دارند. نیروهای دریایی یونان سه مهاجر را به مرکز صحی در جزیره میکونوس منتقل کردند.

پس از اینکه نیروهای دریایی یونان از حضور یک قایق مهاجران در دریا مطلع شدند، چهار قایق نجات را به دریا فرستادند. قایق مهاجران از ترکیه به سمت یونان در حرکت بود.

در بیانیه گارد ساحلی آمده است که یکی از قایق های نجات به قایق مهاجران نزدیک شد، اما نتوانست همه مسافران را نجات دهد زیرا قایق آنها زیر آب رفته بود.

مهاجران ابتدا به یک جزیره کوچک و سپس به مرکز میکونوس منتقل شدند.

به گفته مقامات یونان، جستجو برای یافتن مهاجران ناپدید شده ادامه دارد.

در چند وقت اخیر تعداد زیادی از مهاجران تلاش می کنند از طریق دریای اژه از ترکیه به یونان بروند.

پیش از این، مرزبانان یونان به روز یکشنبه ۸ می در حدود ۱۰۶ مهاجر از جمله چندین کودک را در دریای اژه نجات دادند. بر اساس این منبع، قایق مهاجران نجات یافته در خطر غرق شدن بود.

گارد ساحلی یونان همچنان ۱۰۱ پناهجو را در ماه مارچ نجات داد. گفته شده است که این قایق از ترکیه به سوی ایتالیا حرکت می کرده و اکثریت سرنشینان آن مهاجران افغان بوده اند.

این در حالی است که سازمان های حقوق بشر می گویند، نگهبانان مرزی یونان اغلب قایق های مهاجران را از آب های خود به سمت ترکیه می فرستند.

بر اساس گزارش رسانه های اروپایی، مرزبانان یونان در سپتامبر گذشته سه مهاجر را مورد ضرب و شتم قرار داده و به داخل آب انداختند. در این رویداد، دو تن از مهاجران غرق شدند.

 

در همین زمینه