سال ۲۰۲۱ میدان هوایی کابل. عکس: آرشیف
سال ۲۰۲۱ میدان هوایی کابل. عکس: آرشیف

به گفته مقامات ترکیه و سازمان بین المللی مهاجرت، ترکیه در شش ماه گذشته بیش از ۱۸ هزار پناهجوی افغان را اخراج کرده است. افغان ها با طیاره اجاره شده از ترکیه به کابل بازگردانده شدند.

در حالی که طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفته و متهم به نقض جدی حقوق بشر هستند، ترکیه هر روز تعداد زیادی از پناهجویان افغان را اخراج کرده و به افغانستان باز می گرداند.

پس از تسلط طالبان بر افغانستان در ماه اگست سال گذشته، پروازها به کابل از کشورهای خارجی به حالت تعلیق درآمد، اما ترکیه پس از پاکستان دومین کشوری بود که پروازهای خود را به کابل از سر گرفت.

به گفته سازمان بین المللی مهاجرت و مقامات ترکیه، در شش ماه گذشته بیش از ۱۸ هزار افغان در ۷۹ پرواز چارتر به کابل منتقل شدند.

ارقام سازمان بین المللی مهاجرت نشان می دهد که در چهار ماه اول حکومت طالبان، حدود ۸۴۰ افغان بدون مدرک به کشورهای دیگر رفته اند. بسیاری از این افغان ها در معرض تهدید طالبان قرار دارند. برخی دیگر از بیکاری رنج می برند و نمی خواهند در جامعه ای زندگی کنند که در آن آزادی های مدنی و حقوق بشر نقض می شود.

در همین مورد: ترکیه محدودیت های جدید را در برابر مهاجران اعمال می کند

بسیاری از افغان‌ها از طریق ایران به ترکیه راه پیدا می‌کنند، اما سفر قاچاقی از طریق آن کشور خطراتی را به همراه دارد و مهاجران افغان در صورت دستگیری با خطر اخراج به افغانستان روبرو هستند. ایران در سال گذشته ۷۶۰ افغان را اخراج کرد.

بر اساس گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، ترکیه در حال حاضر میزبان ۸، ۳ میلیون پناهجو است که بیشتر آنها از کشور های سوریه، عراق و افغانستان هستند.

هیواد پناهجوی ٣٧ ساله افغان که یک هفته قبل از ورود طالبان وارد ترکیه شده است، می گوید: «با ویزا به ترکیه آمدم، اما می خواستم به افغانستان برگردم. وقتی طالبان به قدرت رسید من اینجا ماندگار شدم. برای اقامت اقدام نکرده ام، اگر اعتبار ویزای من تمام شود، دوباره آن را تمدید می کنم.»

مرتبط: افزایش احساسات خصمانه نسبت به پناهجویان سوریایی و افغان در ترکیه

این پناهجوی افغان گفت که قبل از انقضای ویزای خود به مقامات مراجعه کرده بود، اما به او گفته شد که برای تمدید ویزا در اولین ماه پس از ورودش به ترکیه، درخواست ویزا لازم است.

چند ماه پیش یکی دیگر از پناهجویان افغان که به صورت غیرقانونی وارد ترکیه شده بود به مهاجرنیوز گفت که از ترس نداشتن اسناد در یک شرکت به سر می برد. او در رژیم گذشته دولت افغانستان، به عنوان افسر در ولایت زابل کار می کرد. وی گفت که با سقوط زابل به کابل آمده و سپس از طریق نیمروز به دلیل تهدید به ایران و بلاخره به ترکیه رفت.

ترکیه: نزدیک به ۱۷۰۰ مهاجر غیرقانونی توسط پلیس گرفتار شدند

وی گفت: «من تقریباً چهار ماه است که در انقراه ترکیه هستم. در اینجا من برای یک شرکت در یک منطقه دورافتاده کار می کنم. مهاجران در ترکیه باید مدرک رسمی داشته باشند. من مدرک رسمی ندارم، به همین دلیل نمی توانم از این شرکت بیرون کار کنم.»

 

در همین زمینه