به گفته نیروهای نجات یونان، این مادر مهاجر نوزادش را در  جزیره غیرمسکونی باربالیاس به دنیا آورد.  عکس: پکچر الیانس
به گفته نیروهای نجات یونان، این مادر مهاجر نوزادش را در جزیره غیرمسکونی باربالیاس به دنیا آورد. عکس: پکچر الیانس

۳۱ مهاجر که در آب ها در معرض غرق شدن قرار گرفته بودند، براساس گزارش گارد ساحلی یونان نجات داده شده و به جزیره لسبوس انتقال یافتند. در جمع این مهاجران یک نوازد نیز شامل بوده است. مادر نوزاد در یک جزیره دور افتاده و بدون ساکنان زایمان کرده بود.

 گارد ساحلی یونان ۳۱ پناهجو و یک نوزاد را در جزیره کوچکی در شمال شرقی لسبوس نجات داد. گفته شده است که این نوازد چهارشنبه صبح، ۲۲ جون ۲۰۲۲ در "باربالیاس" جزیره که در آن کسی زندگی نمی کند، تولد شد. به گفته مقامات یونان، صحت مادر و نوزاد خوب است. مهاجران نجات داده شده سپس به جزیره لسبوس انتقال یافتند. از این پیش مقامات یونانی یک قایق را در نزدیکی ساحل پیدا کرده بودند.


 جزیره کوچک باربالیاس که در آن کسی زندگی نمی کند، در نزدیک جزیره لسبوس موقعیت دارد.عکس: گوگل مپ
جزیره کوچک باربالیاس که در آن کسی زندگی نمی کند، در نزدیک جزیره لسبوس موقعیت دارد.عکس: گوگل مپ


به گفته مقامات، این یک عملیه نجات غیرمعمول بود. نیرو های ساحلی یونان گروهی از مردم را در یک جزیره صخره ای غیر مسکونی در باربالیاس، نزدیک به جزیره لسبوس مشاهده کردند. در این محل ٢۴ مرد و پنج زن، که همه مهاجران اریتریایی هستند، منتظر نجات بودند. یکی از این زنان حامله بوده و پسری را در این جزیره دور فتاده به دینا آورد.

روز شنبه نیز ۱۰۸ مهاجر در برابر جزیره میکونوس نجات داده شده و به جای امنی انتقال یافتند.

 در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ با در نظرداشت جنگ ها در سوریه، عراق و افغانستان، حدود یک میلیون نفر که نیازمند محافظت بودند به یونان آمده بودند. از آن زمان به این طرف تعداد مهاجران به دلیل توافقنامه مهاجرت در سال ۲۰۱۶ بین اتحادیه اروپا و ترکیه به شدت کاهش یافته است. اما با این حال در این آواخر مقامات یونانی از افزایش شدید تلاش ها برای ورود به یونان از طریق جزایر و مرز خشکه با ترکیه سخن گفته اند.

 

در همین زمینه