یکی از مهاجران از افریقا
یکی از مهاجران از افریقا

زندگی میلیون‌ها تن از آسیب‌پذیرترین پناهجویان را می‌توان از طریق اسکان مجدد نجات داد. سازمان ملل با این اظهارات گفته است که به ۵،۱ میلیون پناهجو در سال روان باید زمینه‌های اسکان مجدد مهیا شود.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به روز سه شنبه در ژنیو گفته است که در ادامه سال روان میلادی باید به ۵،۱ میلیون پناهجوی آسیب پذیر امکان اسکان مجدد فراهم گردد.

طبق تخمین این سازمان، تا سال ۲۰۲۳ رقم پناهجویان آسیب پذیر که به اسکان مجدد نیاز خواهند داشت، به بیش از دو میلیون تن خواهد رسید. دلیل افزایش رقم این پناهجویان عمدتاً بحران های طولانی مدت مهاجرت و منازعات جدید خوانده شده است.

بنا بر این گزارش، بزرگ ترین نیاز به اسکان مجدد در سال ۲۰۲۳ برای پناهجویانی است که در قاره افریقا به سر می برند. براساس تخمین ها حدود ۶۶۲ هزار پناهجو در این قاره به سر می برند و نیاز به اسکان مجدد دارند. به دنبال این کشورها، ۴۶۴ هزار پناهجو در خاور میانه و ۴۱۷ هزار تن دیگر در ترکیه نیاز به اسکان مجدد دارند.

با توجه به کشورهای مبداء، پناهجویان سوریه برای هفتمین بار پیهم بیشترین رقم پناهجویانی را تشکیل می دهند که نیاز به اسکان مجدد دارند. به گزارش سازمان ملل رقم این پناهجویان سوریایی به ۷۷۷ هزار و ۸۰۰ تن می رسد.

بنا بر گزارش کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان، جنگ سوریه هنوز هم عامل بزرگ ترین بحران مهاجرت در جهان می باشد.

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان معمولاً برای پناهجویان ساکن در کشورهای میزبان مانند ترکیه، یک محل اسکان مجدد در کشور سومی می جوید، مثلاً یکی از کشورهای مورد نظر ایالات متحده امریکا می باشد. از نظر این سازمان، پناهجویان آسیب پذیر افرادی اند که به معالجات طبی نیاز دارند و یا هم قربانی شکنجه شده اند.

به گفته کمیساریای ملل متحد، اسکان مجدد این پناهجویان باید به منظور الحاق خانواده ها نیز انجام یابد. کشورهای پذیرنده برای این پناهجویان حق اقامت دایمی ارائه می کنند و در کنار امکانات ادغام در اجتماع، همچنان زمینه های اشتغال را مهیا می نمایند.

به گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان، رقم مهاجران و آوارگان جهان در ماه می امسال برای اولین بار به ۱۰۰ میلیون تن افزایش یافته است. این رقم شامل مهاجران، متقاضیان پناهندگی و آوارگان داخلی می شود.

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله دری

 

در همین زمینه