روند تخلیه افغان ها توسط کشور های غربی. عکس: آرشیف
روند تخلیه افغان ها توسط کشور های غربی. عکس: آرشیف

حدود ۱۲ هزار افغان که وعده پذیرش از سوی آلمان دریافت کرده اند، هنوز هم منتظر اند که به آلمان انتقال داده شوند. حزب چپ آلمان از روند تدریجی انتقال افغان‌ها به آلمان انتقاد کرده است.

براساس پاسخ حکومت فدرال آلمان به جناح پارلمانی حزب چپ‌های این کشور که به دسترس خبرگزاری پروتستانت قرار گرفته، هنوز هم نزدیک به ۱۲ هزار افغان منتظر انتقال به آلمان اند.

این خبرگزاری نوشته است که به تاریخ ۱۰ جون نام‌های ۱۱ هزار و ۸۶۴ نفر در لیستی قرار داشته که قرار است از افغانستان انتقال داده شوند و از این میان آن‌هایی که توانسته اند به کشورهای همسایه مهاجرت کنند، از این کشورها به آلمان انتقال داده می شوند. 

این شمار یک سوم افغان‌هایی است که بعد از تصرف قدرت توسط طالبان در ماه اگست سال گذشته وعده پذیرش آلمان را به دست آورده اند.

براساس این گزارش از ماه اگست سال ۲۰۲۱ به این سو ۳۳ هزار و ۲۶۳ نفر از افغانستان وعده پذیرش آلمان را دریافت کرده اند. از آن زمان به بعد ۲۱ هزار و ۳۹۹ افغان به آلمان انتقال یافته اند. ۳۶۰۰ نفر آن‌ها کارمند محلی پیشین ادارات آلمانی هستند که شمار مجموعی آن‌ها همراه با اعضای خانواده‌های شان به حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ نفر می‌رسد.

افزون بر آن تقریباً ۱۳۰۰ افغان دیگر با اقارب شان که به ویژه در معرض خطر بوده اند، در آلمان پذیرفته شده اند. این افراد به دلیل فعالیت شان در راستای حقوق بشر، دموکراسی و ارزش‌های غربی بعد از تصرف قدرت توسط طالبان در معرض خطر بوده اند.

انتقاد از روند تدریجی انتقال

براساس اظهارات حزب چپ آلمان، روند انتقال این افغان‌ها کاهش یافته است. کلارا بونگر، سخنگوی امور مهاجرت این حزب گفته است که از دهم می تا دهم جون، یعنی در ظرف یک ماه تنها یک هزار تن از افغان‌ها به آلمان انتقال داده شده اند. در حالی که قبل از آن، از پایان ماه فبروری تا آغاز ماه می حدود ۶۲۰۰ نفر به آلمان انتقال یافته بودند.

خانم بونگر توضیح داده است که حکومت آلمان حدود یک سال بعد از تصرف قدرت توسط طالبان نتوانسته وعده خود در مورد انتقال همه افراد در معرض خطر را که قول پذیرش این کشور را دریافت کرده اند عملی کند.

او همچنین انتقاد کرده است که تعداد زیادی از کسانی که می‌خواهند از افغانستان به آلمان انتقال داده شوند، پاسخ رد گرفته اند. خانم بونگر به سرنوشت یک خانواده اشاره کرده است که در سال گذشته خانه‌شان را در اختیار کارمندان محلی پیشین قرار داده بود. او افزوده است که آن‌هایی که در خانه این خانواده مخفی شده بودند، با هواپیما به آلمان انتقال داده شده اند، اما این خانواده حالا خود در حال فرار به سر می‌برند و تقاضای پذیرش شان در آلمان رد شده است.

این سیاستمدار حزب چپ انتقاد کرده است که وزارت داخله آلمان تا به حال به برنامه‌های ایالت‌های این کشور برای پذیرش پناهجویان افغان چراخ سبز نشان نداده است.

وزارت داخله آلمان در جواب به سوال خانم بونگر در این مورد استدلال کرده است که تصمیم‌گیری در مورد برنامه‌های ایالت‌ها به این دلیل با تاخیر مواجه شده است که هنوز تصمیم نهایی از برنامه حکومت فدرال برای پذیرش افغان‌ها اتخاذ نشده است.

 

در همین زمینه