انالنا بئربوک وزیر خارجه آلمان در کنفرانس (۲۸ جون ۲۰۲۲) مبنی بر حمایت از جامعه مدنی افغانستان در برلین
انالنا بئربوک وزیر خارجه آلمان در کنفرانس (۲۸ جون ۲۰۲۲) مبنی بر حمایت از جامعه مدنی افغانستان در برلین

وزیر خارجه آلمان حمایت خود را از جامعه مدنی افغانستان و افغان هایی که به آلمان پناه آورده اند، اعلام کرده است. او گفت: «ایده یک افغانستان بهتر با نیازمندی های کمتر را رها نکنید.»

انالینا بئربوک، وزیر خارجه آلمان روز سه شنبه در کنفرانس "دیاسپورا افغانستان" مبنی بر حمایت مشترک از جامعه مدنی افغانستان در آلمان گفت که "حکومت فدرال آلمان در کنار افغانستان و مردم این کشور قرار دارد."

او در ادامه افزود: «افرادی که به آلمان آمده اند و حکومت آلمان یک هدف مشترک دارند. ایده یک افغانستان بهتر با نیازمندی های کمتر را رها نکنید. افغانستان که در آن همه افغان ها صرف نظر از جنسیت، جهان بینی و قومیت در یک وطن آزاد و باز با هم زندگی کنند.»

وزیر خارجه آلمان به کمک های بشردوستانه کشوراش اشاره کرد که پس از تصاحب افغانستان توسط طالبان، به ویژه پس از زلزله مرگبار اخیر، اما همچنان در عموم، برای مردم در افغانستان ادامه می دهد. وی در بخشی از صحبت های خود به معضل گرسنگی بسیاری از مردم در افغانستان و "بحران غذایی کشنده" نیز پرداخت. به گفته او، آلمان حمایت خود را بیشتر می‌کند.

انالنا بئربوک وزیر خارجه آلمان در کنفرانس مبنی بر حمایت از جامعه مدنی افغانستان در برلین
انالنا بئربوک وزیر خارجه آلمان در کنفرانس مبنی بر حمایت از جامعه مدنی افغانستان در برلین

 بئربوک تأکید کرده گفت "از این گذشته، حدود دو سوم از کسانی که تعهد پذیرش از آلمان دریافت کرده اند، به آلمان انتقال یافته اند."

به قول او همزمان، برنامه ها و بورسیه های تحصیلی در آلمان برای افراد پذیرفته شده گسترش یافته است. 

وزیر خارجه آلمان اما در عین حال اعتراف کرد: «بسیاری از افغان ها که برگه پذیرش را به دست آورده اند و منتظر الحاق با خانواده های خود هستند، هنوز انتقال نیافته اند.»

 

در همین زمینه