روند تخلیه افغان ها بعد از به قدرت رسیدن طالبان
روند تخلیه افغان ها بعد از به قدرت رسیدن طالبان

آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا گزارش داده است که شمار تقاضاهای پناهندگی در کشورهای عضو این اتحادیه در سال گذشته آشکارا افزایش یافته است. بیش از ۱۰۰ هزار افغان در سال گذشته در کشورهای اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی داده اند.

آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا روز سه شنبه (۲۸ جون ۲۰۲۲) گزارش داد که در سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعاً حدود ۶۴۸ هزار تقاضای پناهندگی در کشورهای عضو این اتحادیه ارائه شده است. به این ترتیب شمار تقاضاهای پناهندگی یک سوم بیشتر از سال ۲۰۲۰ بوده است.

براساس این گزارش، بزرگ‌ترین گروه متقاضیان پناهندگی از سوریه بوده که تعداد شان به ۱۱۷ هزار تن می‌رسد. افغانستان با ۱۰۲ هزار پناهجو در جایگاه دوم قرار داشته است. بعد از خروج پر هرج و مرج نیروهای بین المللی از افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان، موجی از مهاجرت از این کشور آغاز شد.

ن گزارش افزوده است که ادارات مهاجرت کشورهای عضو در مورد حدود ۵۳۵ هزار تقاضای پناهندگی در مرحله اول تصمیم گرفته‌اند که یک سوم تقاضاها پذیرفته شده است. ۱۱۸ هزار تن به عنوان پناهنده پذیرفته شده و ۶۴ هزار تن اشکال دیگر حفاظت دریافت کرده اند.بیشترین تقاضای پناهندگی در سال گذشته در آلمان ارائه شده که به ۱۹۱ هزار مورد رسیده است. فرانسه، اسپانیا و ایتالیا در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته اند.

در سال جاری میزان مهاجرت به اتحادیه اروپا به مراتب بیشتر افزایش یافته است و دلیل آن هم حمله روسیه به اوکرایین است.

بر اساس ارقام جدید آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا، تا به حال ۳،۴ میلیون مهاجر اوکرایینی در اتحادیه اروپا حفاظت موقت دریافت کرده اند. آن‌ها اقامت یک ساله را با دسترسی به امکانات آموزشی در کشورهای اتحادیه اروپا به دست آورده اند.

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله دری

 

در همین زمینه