بروکسل، ۱۷ جون سال ۲۰۲۲، پناهجویان در مقابل یک مرکز ثبت مشخصات صف کشیده اند. عکس: پکچرالیانس
بروکسل، ۱۷ جون سال ۲۰۲۲، پناهجویان در مقابل یک مرکز ثبت مشخصات صف کشیده اند. عکس: پکچرالیانس

اردوی بلژیک از پلان هایی برای ایجاد ۷۵۰ سرپناه موقت برای پناهجویان در پایگاه های نظامی خبر داد. هدف از این اقدام کمک به سیستم پذیرش پناهجویان است که با فشارهای بسیار زیادی روبرو است.

بلژیک اعلام کرد که اردوی این کشور برای کمک به سیستم پناهندگی که به شدت تحت فشار قرار گرفته است، وارد عمل می شود.

وزارت دفاع بلژیک با نشر یک اطلاعیه گفت، پلان نجات سیستم پناهندگی از دو بخش تشکیل شده است: یک تعداد سرپناه به زودی در چندین مکان ویژه نگهداری وسایل نقلیه هوایی نظامی ایجاد خواهد شد. در حالی که قرار است ۷۵۰ مکان دیگر به عنوان بخشی از «مرحله دوم» در یک «قریه کانتینری» ایجاد شوند.

بعدها در یک قدم دیگر، زیرساخت های دائمی دیگری، جایگزین این کانتینرها خواهند شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: «خیلی مهم است که این مراکز با سرعت هرچه بیشتر ساخته شوند تا پذیرش اضطراری و موقت در مکان های ویژه نگهداری وسایل نقلیه هوایی نظامی تا حد امکان کوتاه باشد.»


لودیوین ددوندر، وزیر دفاع بلژیک براین تاکید کرد که هرگونه کمک از سوی اردو باید موقت باشد.عکس: پکچرالیانس
لودیوین ددوندر، وزیر دفاع بلژیک براین تاکید کرد که هرگونه کمک از سوی اردو باید موقت باشد.عکس: پکچرالیانس


به گفته فداسیل، آژانسی که مسئول سازمان دهی پذیرش پناهجویان است، مراکز پذیرش پناهجویان در سراسر بلژیک در اغلب موارد به مرز توانایی های شان رسیده اند و دیگر بیشتر از این ظرفیت ندارند.

در حال حاضر، بلژیک در سراسر کشور فقط ۳۱ هزار مرکز برای پذیرش پناهجویان دارد.

اردو برای نجات وارد عمل می شود

حکومت بلژیک بارها نیازمند کمک اردوی این کشور بوده است. لودی وین ددوندار، وزیر دفاع کشور گفت، اردو «در حال حاضر تقریبا ۶ هزار مرکز پذیرش را در دسترس قرار داده است.» او افزود که این تعداد معادل ۲۰ درصد ظرفیت بلژیک است.

وزیر دفاع بلژیک گفت، با این وجود استفاده از پرسنل اردو یک راه حل طولانی برای رسیدگی به مساله مهاجرت به شمار نمی رود.

او تاکید کرد: «دخالت نیروهای دفاعی باید تا حد امکان کوتاه باشد تا اینگونه عمل‌کرد و بازسازی این بخش به خطر نیافتد.» 

نیکول دو مور، مسئول پناهندگی و مهاجرت در وزارت خارجه بلژیک اعلام کرد، حکومت برای ایجاد فضای بیشتر در سیستم پذیرش سعی دارد روند ادغام افرادی را در بازار کار تسریع کند که می توانند مستقل باشند، توانایی کار کردن و اجازه کار را داشته باشند

.

شمار سربازان اردوی بلژیک با حدود ۲۵ هزار تن بسیار کمتر از شمار پناهجویان و مهاجران در این کشور است.عکس: پکچرالیانس
شمار سربازان اردوی بلژیک با حدود ۲۵ هزار تن بسیار کمتر از شمار پناهجویان و مهاجران در این کشور است.عکس: پکچرالیانس


توجه به دوسیه های دوبلین معطوف شده است

خانم دومور افزود که «بیش از ۵۰ درصد از درخواست های پناهندگی» در کشور مربوط به افرادی است که قبلا در یک کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی ارائه کرده اند.

به این ترتیب براساس معاهده دوبلین اتحادیه اروپا، بلژیک در بیشتر موارد نیازی به رسیدگی به این درخواست ها ندارد و می تواند این متقاضیان را به آن کشور اتحادیه اتحادیه اروپا بفرستد که آن جا برای نخستین بار درخواست ارائه کرده اند.

این متقاضیان پناهندگی می توانند به آن کشوری بازگردانده شوند که برای نخستین بار وارد آن جا و به این ترتیب وارد اتحادیه اروپا شده اند.

خانم دو مور گفت، اگر این اتفاق نیافتد، فشار بر سیستم پناهندگی ما شدیدا افزایش خواهد یافت و گفت، برای رسیدگی به دوسیه های افرادی که احتمالا باید بازگردانده شوند، ظرفیت های اضافی ایجاد می شود.

 

 

در همین زمینه