سربازان پولندی در مرز این کشور با بلاروس
سربازان پولندی در مرز این کشور با بلاروس

از زمان اعمار یک حصار موقتی بلند در مرز با بلاروس، به گفته گارد مرزی پولند، رقم مهاجرانی که به طور غیرقانونی وارد پولند می شوند، به میزان قابل توجهی کمتر شده است. اکنون یک حصار به ارتفاع ۵.۵ متر مجهز با ردیاب حرکت و کمره های مراقبتی جایگزین این حصار موقت می شود.

در حالی که در ماه مارچ هنوز ۱۷۶۶ تلاش برای عبور از مرز ثبت شده بود، به قول سخنگوی گارد مرزی پولند، در ماه جون این رقم به ۵۹۶ نفر کاهش یافت. از ابتدای ماه جولای مرزبانان ۱۲۵ مورد تلاش برای عبور از مرز را ثبت کرده اند. بیشتر این مهاجران مردان جوان از افریقا هستند. 

 در پایان ماه جون، پولند ساخت دیوار در مرز با بلاروس را تکمیل کرد. مرز پولند و بلاروس ۴۱۸ کیلومتر طول دارد که ۱۸۶ کیلومتر آن زمینی و باقی آن آبی است. در اواخر تابستان و خزان سال گذشته اوضاع آنجا متشنج گردیده بود. هزاران نفر تلاش کردند غیرقانونی وارد اتحادیه اروپا شوند.

بقایای اردوگاه خودساخته پناجویان افغان در "اوسنرز گورنی" در مرز پولند و بلاروس (جنوری ۲۰۲۲)
بقایای اردوگاه خودساخته پناجویان افغان در "اوسنرز گورنی" در مرز پولند و بلاروس (جنوری ۲۰۲۲)

اتحادیه اروپا الکساندر لوکاشنیکو، رئیس جمهور بلاروس را متهم می کند که به گونه سازماندهی شده مهاجران را از مناطق بحران زده به مرزهای خارجی اتحادیه اروپا آورده تا بالای کشورهای غربی فشار وارد کند.

 سربازان پولندی قبلاً در پایان تابستان سال گذشته یک حصار موقتی در بخش هایی از مرز زمینی ایجاد کردند. اکنون یک حصار به ارتفاع ۵.۵ متر، مجهز با ردیاب حرکت و کمره های مراقبتی اعمار می شود و جایگزین این حصار موقتی خواهد شد. هزینه ساخت این حصار معادل ۳۶۶ میلیون یورو است.

 

در همین زمینه