قانون
قانون

رقم مهاجرانی که از جانب پولیس به عنوان افراد مظنون به ارتکاب جرم مورد بررسی قرار دارند، در حال کاهش است. اما این تحول با درنظر داشت ملیت های مختلف، بسیار متفاوت است.

براساس گزارش فعلی اداره پولیس جنایی فدرال آلمان (BKA) مبنی بر جرم و جنایت مهاجران، در سال ۲۰۲۱ میلادی در مجموع ۱،۷۸ میلیون مظنون شناسایی شده اند. ۷،۱ درصد از آنها مهاجران بوده اند، یعنی متقاضیان پناهندگی، پناهندگان به رسمیت شناخته شده، افراد دارای اجازه اقامت "تحملی" یا افرادی که "اقامت غیرقانونی" دارند.

در سال ۲۰۲۰، این رقم هنوز ۷،۳ درصد بوده است. قابل توجه است که خارجی ها از سه کشور اصلی مبدا پناهجویان یعنی سوریه، افغانستان و عراق، بسیار کمتر نسبت به مهاجران کشورهای دیگر به عنوان عاملان جرم شناسایی شده اند. بر اساس آمار اداره پولیس جنایی آلمان، طور مثال، ۳۴،۱ درصد از مهاجران در آلمان سوریایی هستند.

با این حال، رقم مهاجران سوریایی مظنون به ارتکاب جرم، با ۲۰،۷ درصد، به وضوح پایین تر بوده است. برعکس رقم مهاجران مظنون به ارتکاب جرم از کشور های نایجریا، الجزایر، مراکش، گرجستان و تونس بالاتر است.

با در نظرداشت این آمار، اتحاد دو حزب سوسیال مسیحی آلمان (سی اس یو و سی دی یو) از حکومت فدرال خواسته است تا کشورهای مغرب و گرجستان را به عنوان کشورهای مبدأ امن طبقه بندی کند.

کشورهایی به عنوان کشورهای مبدأ امن طبقه بندی می شوند که احتمالا افراد در این کشور ها مورد آزار و اذیت سیاسی، برخورد غیرانسانی و یا مجازات یا رفتار تحقیرآمیز قرار نمی گیرند.

الکساندر تروم، سخنگوی امور داخلی فراکسیون اتحاد احزاب سوسیال مسیحی آلمان (سی دی یو و سی اس یو)، طبقه بندی کشورها را به عنوان کشورهای مبدأ امن برای تسریع در روند پناهندگی موثر می بیند و به این نظر است که برای مردم در این کشور ها یک سیگنال است که مهاجرت به دلیل دادن درخواست پناهندگی در آلمان، معنی ندارد و بی فایده است.

 علاوه بر این، در توافقنامه ائتلافی بین احزاب سوسیال دموکرات (اس پی دی)، سبزها و لیبرال ها (اف دی پی) آمده است که نخست نماینده ویژه حکومت در امور مهاجرت و قراردادهای بازگشت به کشور مبدا، باید با کشورهای مغرب به توافق برسد.

 این سوال نیز مطرح می شود که آیا حکومت فدرال انتصاب نمایندگان ویژه حکومت در امور مهاجرت و بازگشت را، احتمالاً «عمداً به تأخیر می اندازد زیرا با سیاست پناهندگی اش همخوانی ندارد.»

براساس آمار اداره پولیس ۵،۲ درصد قربانیان جنایات در سال گذشته مهاجران بوده اند که سه چهارم موارد جرایم آسیب های بدنی بوده داست.

 

در همین زمینه