حدود ۴٠٠ تن از مهاجران مرکز ویژه برای اوکراینی ها در پورت دو ورسای را تصاحب کردند. عکس: گروه له شپیل دوبو
حدود ۴٠٠ تن از مهاجران مرکز ویژه برای اوکراینی ها در پورت دو ورسای را تصاحب کردند. عکس: گروه له شپیل دوبو

"له شپیل دوبو" یک گروه ضد نژادپرستی این یکشنبه در مرکز پورت دو ورسای به شمول مهاجران به دلیل رفتار دوگانه مقامات فرانسه با مهاجران اوکراینی و غیراوکراینی عتراض کردند. این گروه از "رفتار نابرابر" مقامات بین پذیرش پناهجویان اوکراینی و سایر مهاجران انتقاد نمودند.

پس ازظهر یکشنبه، بیش از ۴٠٠ تن، به سازماندهی گروه ضد نژادپرستی "له شپیل دوبو" در یک گردهمایی در پورت دو وارسای، پاریس دوازده، در برابر رفتار دوگانه مقامات اعتراض کردند. این گروه در همبستگی با مهاجران بدون اسنادی که بیشتر از شرق آفریقا آمده اند، تصریح می کند که آنها خواهان رفتار یکسان و زمنیه سازی یکسان برای حمایت از همه مهاجران شده اند.

در جریان بیش از پنج ساعت، حدود ۴٠٠ تن مرکز ویژه برای مهاجران اوکراینی در پورت دو ورسای، در جنوب پاریس را تصرف کردند. این گروه که توسط گروه له "شپیل دوبو" هماهنگ شده بود، متشکل از دانشجویان، فعالان و بسیاری از مهاجران بودند. اکثر آنها از شرق افریقا و افغانستان هستند. در میان آنها چند زن که برخی از آنها باردار یا همراه با فرزندانشان بودند نیز حضور داشتند.

تظاهرات کنندگان با این اقدام قصد داشتند تفاوت در رفتاردوگانه دولت بین مهاجرانی اوکراینی و مهاجران دیگر را محکوم کنند. مهاجران اوکراینی با ترتیبات استثنایی توسط دولت میزبانی می شوند و از حمایت موقت به مدت شش ماه و سپس قابل تمدید بهره مند می شوند، در حالی که مهاجرانی دیگر در اردوگاهای پاریس و یا در شمال فرانسه در بی سرپناهی به سر می برند.

پاریس: در بانیولی، خانواده های مهاجر دیگر نمی‌خواهند پنهانی زندگی کنند

فعالان و مهاجران در بیانیه‌ای اقدامات و منطق «نژادپرستانه» را محکوم کردند.

«از ما در خیابان پذیرایی می شود و از آنها در مراکز با امکانات بهتر»

وضعیت اداری بسیاری از این مهاجران که در مراکز پذیرایی به سر می برند، پیچیده است. آنها از امکانات لازم محروم هستند، به ویژه مهاجران دوبلینی که درخواست پناهندگی آنها به نخستین کشور ورود به اروپا بستگی دارد.

درهمین حال، تازه واردان روزها را در خیابان می گذرانند و منتظر هستند تا وقت ملاقات در پرفکتور پیدا کنند و پس از درخواست پناهندگی از خانه بهره مند شوند. در نهایت، مهاجران قانونی نیز به صفوف افرادی که در سکونت گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند افزایش می‌ یابد، زیرا آنها نمی‌توانند آپارتمان‌هایی را در مسکن اجتماعی یا در سهام اجاره‌ای خصوصی پیدا کنند.


گرد همایی مهاجران در برابر رفتار دوگانه دولت میان مهاجران اوکراینی و غیر اوکراینی. عکس: گروه له شپیل دوبو
گرد همایی مهاجران در برابر رفتار دوگانه دولت میان مهاجران اوکراینی و غیر اوکراینی. عکس: گروه له شپیل دوبو


یک مهاجر جوان ٢٥ ساله سودانی که در سال ٢٠١٩ وضعیت پناهندگی گرفت، با وجود داشتن کار نمی تواند مسکن پیدا کند. او از ماه اپریل در یک اردوگاه مهاجران در مرکز پاریس زندگی می کند. قبلاً در زیر خیمه ها در شمال پاریس می خوابید.

مرد جوان آهی می کشد: «تفاوت آنها با ما آشکار است. در مرکز پذیرایی، توالت، وسایل بازی برای کودکان و دفاتر برای تسهیل مراحل اداری آنها وجود دارد. ما هرگز چنین چیزی را نداشته ایم. از ما در خیابان پذیرایی می شود و از آنها در مراکز با امکامات بهتر... بارها تخلیه اردوگاه ها صورت گرفت و در مقابل ما گاز اشک آور استفاده کردند.»

زمینه امکانات مسکن برای همه

به گفته فعالان، حدود صد هزار اوکراینی در مدت پنج ماه به فرانسه آمده اند. به گفته آنها در این مدت استقبالی که از آنها شده است «استاندارد دوگانه» دولت در برابر مهاجران را برجسته کرده است.

در ماه جون، از ٦٠٠ مکان، ٨٠ سرپناه به دسترس مهاجران اوکراینی در سالن پورت دو ورسای قرار گرفت. مکان های خالی که از اواسط ماه مارچ توسط پرفکتور منطقه برای اسکان اوکراینی هایی که از جنگ فرار کرده اند، درخواست شده است، سازمان ها را نگران کرده است زیرا به گفته آنها، دولت رفتار دوگانه در برابر مهاجران دارد و جاهای خالی را برای مهاجران غیراوکراینی نمی دهد.


در مرکز پورت دو وارسای تخت های خواب برای مهاجران اوکراینی در نظر گرفته شده اند که خالی هستند. عکس: له شپیل دوبو
در مرکز پورت دو وارسای تخت های خواب برای مهاجران اوکراینی در نظر گرفته شده اند که خالی هستند. عکس: له شپیل دوبو


گردهمایی روز یکشنبه نخستین اعتراض نیست. جنبش‌های دیگری نیز در هفته‌های اخیر صدای خود را بلند کرده و اعتراض نمودند تا رفتار دوگانه دولت را محکوم کنند. سازمان اتوپیا٥٦ و داکتران جهان در نهم جولای تظاهرات کردند و از دولت خواستار زمینه امکانات مسکن برای همه، صرف نظر از ملیت شدند.

آیا تظاهرات یکشنبه تاثیر بیشتری نسبت به شکایات ارائه شده خواهد داشت؟ به گفته سازمان دهندگان، این مهاجران برای سه شنبه ١٩ جولای یک قرار ملاقات در پرفکتور گرفته اند. فهرستی باید با نام افراد نیازمند به اسکان به پرفکتور ارسال شود.

مرتبط: اردوگاه نوجوانان مهاجر در میدان بستی در پاریس: «از دو ماه به این‌سو بی سرپناه هستم»

عبدالرحمان مهاجر سودانی که از زندگی روزمره خود خسته و نا امید شده است، می گوید: «فکر می کنم این وعده ملاقات بی فایده خواهد بود. فرانسه کشور خیابان نشین هاست. من تصور می کنم که ما در فرانسه حق داشتن یک زندگی پایدار، با حفاظت و کرامت انسانی را نداریم.»

 

در همین زمینه