قایق مهاجران در دریای اژه میان ترکیه و یونان. عکس از آرشیف/ پکچرالیانس
قایق مهاجران در دریای اژه میان ترکیه و یونان. عکس از آرشیف/ پکچرالیانس

گارد ساحلی ترکیه در دو حادثه جداگانه در نزدیک سواحل ازمیر در دریای اژه ١١١ مهاجر را نجات داد. این مهاجران می خواستند به گونه غیرقانونی وارد آب های ترکیه شده و سپس به سمت اروپا بروند.

نیروهای دریایی ترکیه روز چهارشنبه در مجموع ١١١ مهاجر غیرقانونی را در دریای اژه در سواحل جنوب غربی این کشور گرفتار نمودند.

به گزارش رسانه انادولو این مهاجران در دو عملیات جداگانه نجات داده شده و سپس از سوی پلیس ترکیه بازداشت شدند.

در ابتدا، نیرو های دریایی ترکیه ۴۴ مهاجر غیرقانونی را که در یک قایق لاستیکی در سواحل منطقه دیکیلی ازمیر سوار بودند، نجات دادند. به گفته مقامات ترکیه آنها توسط نیروهای یونانی به سمت آب های ترکیه عقب رانده شدند.

در همین زمینه: یک کودک افغان در اثر شلیک نیروهای ترکیه به موتر حامل مهاجران جان باخت

پس از آن، ٦٧ مهاجر دیگر که در یک قایق لاستیکی در سواحل ناحیه صفری حصار ازمیر سوار بودند، نجات داده شدند.

در بیانیه گارد ساحلی ترکیه آمده است که مهاجران به اداره مهاجرت و مرکز اخراج منتقل شدند.

اخراج پناهجویان افغان از ترکیه: «از ترس پلیس نمی توانم کارخانه را ترک کنم»

ترکیه یک گذرگاه کلیدی برای مهاجرانی است که می خواهند برای شروع زندگی جدید به اروپا بروند.

انقره و گروه‌های حقوق بین‌الملل بارها اقدام غیرقانونی یونان در عقب راندن پناهجویان را محکوم کرده‌اند و گفته‌اند که این اقدام ناقض ارزش‌های بشردوستانه و قوانین بین‌المللی است.

مرتبط: دادگاه حقوق بشر اروپا یونان را در پرونده غرق شدن مهاجران در دریای اژه محکوم کرد

اما آتن دلیل می‌آورد که از مرز های خودش و به این ترتیب از مرز های بیرونی اتحادیه اروپا نیز حفاظت می کند. افزون برآن حکومت یونان کشور ترکیه را بار ها مورد انتقاد قرار داده است.

 

در همین زمینه