مهاجران می‌توانند به دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ به عنوان دادگاه تجدید نظر در پرونده های پناهندگی مراجعه کنند. عکس: پکچرالیانس
مهاجران می‌توانند به دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ به عنوان دادگاه تجدید نظر در پرونده های پناهندگی مراجعه کنند. عکس: پکچرالیانس

محکمه حقوق بشر اروپا با صدور یک حکم، خواستار محافظت بیشتر از پناهجویان خوردسال و فراهم آوری کمک های ویژه به آنان شد. این محکمه گفته است که پناهجویان خوردسال با رسیدن به اروپا، مورد حمایت جامع قرار بگیرند.

محکمه حقوق بشر اروپا مجددا خواسته است که از پناهجویان خوردسال محافظت صورت بگیرد و برای آنان کمک های ویژه نیز فراهم شود. براساس حکم قاضیان این محکمه که در شهر استراسبورگ فرانسه مستقر است، افراد خوردسال بسیار آسیب پذیر هستند و باید پس از رسیدن به اروپا و طی روند رسیدگی به درخواست پناهندگی به صورت جامع مورد حمایت قرار بگیرند و همراهی شوند.

براساس این حکم، اجرای مقرره های کنوانسیون حقوق بشر اروپا و حقوق بین المللی همیشه الزامی است، حتی در صورتی هم که شمار پناهجویان در یک کشور در طول یک مدت زمان مشخص بیشتر از ظرفیت پذیرش و رسیدگی به درخواست های پناهندگی است.

بیشتر بخوانید: هزاران پناهجوی خوردسال به ویژه افغان‌ها در اتریش ناپدید هستند

این حکم محکمه حقوق بشر اروپا در پی شکایت یک پناهجو از گامبیا صادر شد. او در سال ۲۰۱۶ از طریق بحیره مدیترانه به ایتالیا فرار کرده بود و آن جا خود را خوردسال معرفی نموده بود. نهادهای ایتالیایی دستور ارزیابی طبی سن او را صادر کرده بودند. در طی این ارزیابی او بزرگسال شناخته شد و به یک کمپ پناهجویان بزرگسال انتقال یافت.

به گزارش محکمه حقوق بشر اروپا در این تاسیسات شرایط غیرانسانی حاکم است. در این کمپ که برای پذیرش ۵۴۰ تن ساخته شده است، ۱۴۰۰ تن زندگی می‌کنند.

تعداد تشناب ها در این جا کافی نیست و فقط یک داکتر وجود دارد. بر اساس حکم محکمه حقوق بشر اروپا با اسکان در آن جا حق رفتار انسانی نقض شده است.

به گفته محکمه حقوق بشر اروپا، نهادهای ایتالیایی موظف بودند با این مرد جوان به عنوان یک فرد خوردسال برخورد کنند.

بیشتر بخوانید:پروازول: روند الحاق اعضای خانواده های پناهجویان در آلمان تسریع شود

این شهروند گامبیایی پس از چهار ماه اقامت در کمپ بزرگسالان و فقط با حمایت سازمان های امدادی بین المللی به عنوان پناهجوی خوردسال به رسمیت شناخته شد و به یک کمپ ویژه پناهجویان انتقال یافت.

براساس حکم محکمه حقوق بشر اروپا، این شهروند گامبیا که امروز در ایتالیا زندگی می‌کند به خاطر چهار ماه اقامت در کمپ بزرگسالان، نقض حقوق انسانی و عدم برخورداری از اطلاعات لازم راجع به امکانات قضایی مستحق پرداخت ۷۵۰۰ یورو جبران خساره است.

 

 

در همین زمینه