پلیس یونان در حال بررسی در مرز. 
عکس: سازمان بین المللی مهاجرت
پلیس یونان در حال بررسی در مرز. عکس: سازمان بین المللی مهاجرت

بر اساس ارزیابی فیفوس سیمونیدیس، دانشمند و خبرنگار، حکومت یونان سیاست پناهندگی خود را در جریان پاندمی کرونا به وضاحت تشدید کرده است. از دید او اقامتگاه های پناهجویان «عملاً تبدیل به زندان ها برای انسان ها» شده است.

سیمونیدیس با ذکر این این موضوع به خبرگزاری پروتستانت «ای پی دی» گفت که افزون بر آن یونان روند بررسی تقاضا های پناهندگی را برای یک زمان طولانی «کاملاً متوقف» کرده است.

این دانشمند ۲۸ ساله، که از جمله در دانشگاه گلداسمیت لندن در مورد تخطی ها از حقوق بشر در مرز های بیرونی اتحادیه اروپا تحقیق می کند، موارد عقب زدن غیر قانونی مهاجران را توسط گارد ساحلی یونان نیز محکوم کرده است.

او توضیح داد که پیش از پاندمی کرونا، برای حکومت یونان مشکل بود که اقامتگاه های مهاجران را مسدود کند، قبل از همه به این دلیل که اقامتگاه ها توسط اتحادیه اروپا تمویل می‌شود و «اتحادیه اروپا [پول] برای هیچ زندانی پرداخت نمی کند»، اما با بروز کرونا برای مقامات یونان ساده‌تر شده است تا آزادی حرکت مهاجران را محدود کنند، در این ارتباط «برمبنای تدابیر حفاظتی در برابر ابتلا، امکانات جدید فراهم شد.»

مرتبط:نماینده پارلمان اروپا خواهان بررسی عقب زدن مهاجران توسط یونان شد

سیمونیدیس انتقاد کرده است که وضعیت بشری برای باشندگان کمپ های مهاجرت در جزایر یونان بدتر شده است، زیرا آن‌ها در ارتباط با تدابیر حفاظتی در برابر ابتلا به کرونا، حمایت کمتری به دست می آورند.

این دانشمند و خبرنگار، که از جمله در تحقیقات مجله آلمانی «اشپیگل» در مرز های یونان سهیم بوده است، از موارد عقب زدن غیر قانونی مهاجران نیز انتقاد کرده است. او توضیح داد که این یک «استراتیژی سیستماتیک» است که با عقب زدن غیرقانونی، مهاجران را دوباره به ترکیه می فرستند؛ مسئول آن گاردساحلی است که اغلب از جانب فرونتکس یا آژانس حفاظت از مرز های اروپا حمایت می شود.

اخیراً یک تحقیق مشترک چندین رسانه انتقاد های زیادی را سبب شد که برمبنای آن خود پولیس یونان مهاجران را برای عقب زدن مهاجران دیگر استخدام می‌کند.

بیشتر بخوانید:کمیسیون اتحادیه اروپا از یونان خواست که پس فرستادن اجباری پناهجویان را پایان دهد

سیمونیدیس گفت که حکومت کنونی یونان موضوع مهاجرت و «امنیت فرضی مرزی» را در محور سیاست مهاجرت اش قرار داده است.

حزب دموکراسی نوین، که کیریاکوس میتسوتاکیس نخست وزیر یونان عضو آن است، از سال‌ها به این سو علیه مهاجران تبلیغ می کند. در همین حال گزارش های دانشمندان و خبرنگاران در باره عقب زدن غیر قانونی مهاجران همواره به عنوان خبرهای جعلی توصیف می شوند.

برگرفته از رسانه همکار ما (دویچه وله)

 

در همین زمینه