(عکس:‌ارشیف)، ماموران گمرک کشور چک ۴۸ مهاجر غیرقانونی را در یک لاری پیدا کردند. این اتفاق به تاریخ ۵ نومبر سال ۲۰۲۰ در نزدیکی شهر برسلاو رخ داده است./عکس: CTK Photo/Vaclav Salek)
(عکس:‌ارشیف)، ماموران گمرک کشور چک ۴۸ مهاجر غیرقانونی را در یک لاری پیدا کردند. این اتفاق به تاریخ ۵ نومبر سال ۲۰۲۰ در نزدیکی شهر برسلاو رخ داده است./عکس: CTK Photo/Vaclav Salek)

پولیس در مقدونیه شمالی ۸۶ مهاجر به شمول افراد خوردسال را پیدا کرد که در یک لاری جابجا شده بودند. پولیس راننده این لاری را که در بخش جنوبی کشور در حرکت بود، بازداشت کرد.

پولیس در مقدونیه شمالی روز شنبه گفت، مهاجران که از پاکستان، سوریه و هندوستان بودند، در آخرین ساعات روز شنبه در جریان یک ماموریت بازرسی روزمره در لاری پیدا شدند. به گفته پولیس، این اتفاق در نزدیکی شهر مرزی گفلیا رخ داده است. آن ها جزئیات دیگری راجع به این مهاجران ارائه نکرده اند.

پولیس مقدونیه گفته است که در میان بازداشت شدگان، راننده ۴۴ ساله لاری نیز حضور دارد.

گمان می‌رود که مهاجران به گونه غیرقانونی از یونان وارد این منطقه شده و به سوی صربستان و کشورهای مرفه تر اروپایی در حرکت بودند. آن ها تا زمان اخراج شان به یونان به یک مرکز پذیرش در گفگلیا انتقال داده شدند.

اگر راننده لاری به قاچاق انسان مقصر دانسته شود،، ممکن است تا به پنج سال حبس محکوم به مجازات شود. رفع محدودیت هایی که در طول همه گیری کرونا تصویب شده بود، باعث شد که شمار بیشتری از مهاجران سعی کنند از طریق مسیر بالقان به اروپا بیایند.

 

در همین زمینه