میلیون ها آواره که از عمیات نظامی در اوکرایین فرار می کنند به کشورهای اتحادیه اروپا مانند آلمان پناه می برند
عکس: Rojtek Radwanski/
میلیون ها آواره که از عمیات نظامی در اوکرایین فرار می کنند به کشورهای اتحادیه اروپا مانند آلمان پناه می برند عکس: Rojtek Radwanski/

رقم درخواست های پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ماه اپریل سال روان، بار دیگر کاهش یافته بود. در این ماه، بیشتر پناهجویان افغان درخواست پناهندگی ارائه کرده اند.

اداره آمار اتحادیه اروپا «یورواستات» روز دوشنبه در لوگزامبورگ اعلام کرد، شمار پناهجویان که در ماه مارچ امسال در کوتاه مدت به حدود ۷۵ هزار تن افزایش یافته بود، اما در ماه اپریل به ۵۴ هزارو ۱۴۵ تن کاهش یافت و به این ترتیب به سطح قبل از سال‌های همه گیری کرونا رسید.

این نهاد اتحادیه اروپا دلیل آن را کاهش شمار شهروندان اوکرایینی دانست که برای نخستین بار درخواست پناهندگی ارائه داده بودند. به گفته «یورواستات» تعداد درخواست های آن ها از ۱۲ هزارو ۸۸۵ تن در ماه مارچ، به ۱۱۵۰ مورد در ماه اپریل رسید.

اتحادیه اروپا در ماه مارچ امکان پذیرش آسان پناهجویان اوکرایینی را خارج از سیستم پناهندگی فعال کرده بود.

مرتبط:اتحادیه اروپا باید برای موج بعدی پناهجویان اوکرایینی آمادگی داشته باشد

بیشتر درخواست های پناهندگی که در ماه اپریل برای نخستین بار ارائه شد، از سوی شهروندان افغان (۷۲۵۵ مورد) بود. در جایگاه های بعدی پناهجویان سوریایی (۶۴۸۵ تن) و شهروندان ونزوئلایی (۳۶۵۵ تن) قرار می‌گیرند. به دنبال آن ها، پناهجویان از کلمبیا (۲۷۰۵ تن) و ترکیه (۲۶۰۰ تن) بوده اند. تقریبا یک سوم از درخواست ها (۲۳ درصد) در آلمان ارائه شده است.

۲۲۶۰ مورد از این درخواست های پناهندگی را پناهجویان بدون همراه ارائه کرده اند. در این جا کشورهای افغانستان (با ۱۱۳۰ درخواست) و سوریه (با ۳۷۵ درخواست) در دو جایگاه نخست قرار گرفتند. در مقام سوم پاکستان (با ۱۱۵ درخواست) قرار داشت.

در اوج بحران مهاجرت در سال های ۲۰۱۶/۲۰۱۵ فقط در ماه اکتبر سال ۲۰۱۵ بیش از ۱۶۲ هزار درخواست پناهندگی ارائه شده بود.

 

در همین زمینه