تعدادی از مهاجران افغان در مقابل دفتر  کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در پیشاور پاکستان منتظر بازگشت به افغانستان هستند. عکس: سازمان ملل
تعدادی از مهاجران افغان در مقابل دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در پیشاور پاکستان منتظر بازگشت به افغانستان هستند. عکس: سازمان ملل

به گفته کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در پاکستان، برنامه بازگشت داوطلبانه افغان ها به کشور از اول اگست آغاز می شود. قرار است از سوی این سازمان برای هر فرد بازگشت کننده مبلغ پول معین داده شود.

سازمان ملل در امور پناهندگان در پاکستان می‌گوید، حمایت از بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان از ایران و پاکستان به کشور شان تحت برنامه تسهیل شده توسط این سازمان از اول ماه اگست آغاز می‌شود.

به گفته این منبع، برای کسانی که فورمه بازگشت داوطلبانه را در دفاتر سازمان ملل پر کرده اند، پس از رسیدن به افغانستان مبلغ ٣٧٥ دالر امریکایی را دریافت خواهند کرد.

پاکستان: یک پارک کودکان در اسلام آباد به اردوگاه مهاجران افغان تبدیل شد

این برنامه بازگشت داوطلبانه شامل همه مهاجران ثبت شده در پاکستان و ایران می‌شود.بر اساس این منبع، برنامه بازگشت داوطلبانه بوده و مبنی بر انتخاب خود شخص صورت می گیرد.

پیش از این نیز حمایت مالی از سوی سازمان ملل در برگشت افغان ها به کشور شان صورت گرفته است. به گفته این سازمان هدف کمک مالی به این برنامه با توجه به افزایش هزینه های حمل و نقل و وضعیت زندگی در کشور های میزبان و همچنان در افغانستان، جهت کمک اقتصادی برای مهاجران افغان در نظر گرفته شده است.

در همین مورد: بیش از ۲۶۰۰ مهاجر افغان از ایران و پاکستان اخراج شده یا داوطلبانه برگشته اند

از سوی دیگر پاکستان اخراج شهروندان بدون مدرک افغانستان را آغاز کرده است. به تازگی هفت خانواده مهاجر افغان که شامل ۵۷ فاقد مدرک بودند، از مسیر سپین بولدک به افغانستان برگشته اند.

درهمین حال اخراج مهاجران افغان از ایران نیز ادامه دارد. در این مورد گزارش ها از خشونت، شکنجه و لت و کوب مهاجران افغان در ایران نیز منتشر شده است. اما ایران این گزارش ها را همواره رد می‌کند.

 پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، ده‌ها هزار تن از افغان‌ها به علت فقر، بیکاری، ترس از طالبان و ناامنی به کشورهای دیگر از جمله ایران و پاکستان مهاجر شده اند.

 

در همین زمینه