یک ویدیویی که توسط یک مهاجر در ١٢جولای در شهر کاله گرفته شده‌است نشان می‌دهد که پلیس فرانسه گروهی از مهاجران را گرفتار کرده و سپس آنها را مورد تحقیر قرار می‌دهد. عکس: برگرفته شده از ویدیو
یک ویدیویی که توسط یک مهاجر در ١٢جولای در شهر کاله گرفته شده‌است نشان می‌دهد که پلیس فرانسه گروهی از مهاجران را گرفتار کرده و سپس آنها را مورد تحقیر قرار می‌دهد. عکس: برگرفته شده از ویدیو

یک ویدیویی که توسط یک مهاجر در١٢جولای در شهر کاله گرفته شده‌است نشان می‌دهد که پلیس فرانسه گروهی از مهاجران را گرفتار کرده و سپس آنها را مورد تحقیر قرار می‌دهد. سازمان "ناظران حقوق بشر" خواستار بازخواست در برابر این عملکرد پلیس شده‌است.

مهاجران بار ها مورد توهین، خشونت و تحقیر از سوی پلیس قرار گرفته اند. مهاجری در شهر کاله، ویدیوی گرفتاری مهاجران را که توسط پلیس فرانسه انجام شده، ثبت کرده است. در این تصاویر که به تاریخ ١٢ جولای توسط یک مهاجر نشر شده است، چند تن از اعضای پلیس با پرخاشگری و تمسخر به افراد مهاجر که در کنار جاده به آنها نزدیک شده اند، برخورد می‌کنند.

یکی از آنها به یک مهاجر می‎‌گوید: «تلفنت را خاموش کن سپس زبانت را!» دومی از همکارش می‌پرسد: «آنها را روی زمین نمی‌گذاری؟» به دنبال این اظهارات، یک پلیس به مهاجران دستور می‌دهد که به زمین بنشینند و مهاجران اطاعت می‌کنند. خنده هایی شنیده می‌شود: پلیس می‌گوید: «این بهترین ایده ای است که در تمام طول روز داشته اید!» یکی از افسران دیگر با خنده از این امر پلیس قدردانی می‌کند. در این ویدیو نیز شنیده می‌شود: «حالا دست هایتان را روی سر تان قرار دهید.» پلیس دیگری می‌گوید: «این کمی استعماری است، از این کار اجتناب می‌کنیم.»

پلیسی که به نشستن مهاجران امر می‌کند می‌پرسد: «آیا کسی انگلیسی صحبت می‌کند؟ مهاجران پاسخ می‌دهند: «نه!» یک پلیس دیگر به عربی می‌گوید: «دهان خود را ببند!» با خنده می‌افزاید: «این انگلیسی نیست، اما می‌فهمید.»

ضربه با لگد

ثبت این ویدیو زمانی به پایان می‌رسد که یک پلیس در حال ضربه زدن با لگد به تلفن مهاجری است که فیلمبرداری می‌کند.

این ویدیو در ١٥ جولای به سازمان غیردولتی ناظران حقوق بشر که در منطقه بسیار فعال است، می‌رسد. این سازمان می گوید، به گفته فیلمبردار ویدیو، اندکی قبل از شروع فیلمبرداری، موتر پلیس با سرعت به سمت گروهی از مهاجران آمده و باعث ترس آنها می‌شود تا زیر موتر نشوند. نیرو های پلیس سپس از موتر خارج می‌شوند و یکی از آنها به مهاجران با لگد ضربه می‌زند.

بر اساس شاهدان عینی در این ویدیو، سازمان ناظران حقوق بشر در ٢٦ جولای به اداره دادستانی کاله خبر داد تا اقدامات انضباطی را در برابر این اقدام پلیس انجام دهد.

لور سابورو وکیل سازمان ناظران حقوق بشر گفت: «پرفکتور در تعطیلات است و ما مطمئن نیستیم که دادستان کاری انجام می‌دهد یا نه.»

در همین حال، پرفکتور به پرسش های مهاجرنیوز پاسخ نداده است.

برای این فعال حقوق مهاجران، این ویدیو فرصتی است برای نشان دادن آنچه اغلب در سایه می‌ماند. او می‌گوید: «خشونت پلیس از این نوع همیشه اتفاق می افتد. تفاوت این است که معمولاً هیچ تصویری وجود ندارد.» او معتقد است که هر ماه چندین مورد از این نوع برخورد در کاله گزارش می‌شود. وی می افزاید: «خوب است که این اقدامات قابل مشاهده باشد.»

در شهر کاله تنش و درگیری ها میان پلیس و مهاجران یک امر عادی شده است. طبق گفته سازمان های محل، مهاجرانی که به امید موفقیت در عبور از انگلستان درمناطق زیادی از کاله متمرکز شده اند، قربانی سیاست آزار و اذیت هستند.

آنها مرتباً توسط پلیس از اردوگاه های موقت شان بیرون می‌شوند و گاهی اوقات خیمه هایشان را می‌شکنند و اموال شان را مصادره می‌کنند، دیده بان حقوق بشر نیز پاییز سال گذشته در گزارشی «رفتار تحقیرآمیز» را که باعث پریشانی جمعیت مهاجر می شود، محکوم کرده بود.

 

در همین زمینه